Llai o blant yn absennol o'r ysgol am yr wythfed flynedd

Published
image copyrightGetty Images

Mae nifer yr absenoldebau o ysgolion uwchradd yng Nghymru wedi gostwng am yr wythfed flynedd yn olynol.

Yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf roedd 10,034 (6.4%) o ddisgyblion yng Nghymru yn absennol am o leiaf 25 diwrnod.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru, ni wnaeth 14,886 o ddisgyblion fethu'r un diwrnod o ysgol.

Roedd 827 disgybl yn absennol am fwy na hanner yr amser roedden nhw ar gofrestr ysgol prif-ffrwd.

Salwch sy'n parhau'r rheswm mwyaf y mae plant yn methu'r ysgol - gyda 60.7% o absenoldebau o'i herwydd.

Roedd 1.3% o ddisgyblion wedi bod yn absennol heb ganiatâd y flwyddyn ddiwethaf, ffigwr sydd wedi parhau'n sefydlog am y tair blynedd diwethaf.

Mae'r nifer fwyaf o absenoldebau yng Nghasnewydd, a de-ddwyrain Cymru yw'r rhanbarth ble mae'r mwyaf o blant yn methu'r ysgol.

image captionRoedd 3.6% o'r absenoldebau heb ganiatâd oherwydd gwyliau teulu yn ystod y tymor

Gwynedd a Bro Morgannwg oedd â'r gyfradd isaf o absenoldebau (5%), a Sir y Fflint oedd â'r gyfradd isaf o absenoldebau heb ganiatâd (0.4%).

Cafodd 6,119 (ychydig yn llai na 4%) o ddisgyblion eu disgrifio fel rhai sy'n absennol yn aml - gan fethu'r ysgol o leiaf 20% o'r amser.

Mae'r ffigwr yma wedi gostwng am dair blynedd yn olynol.

Mae'r ffigyrau'n dangos hefyd bod merched yn absennol yn fwy aml na bechgyn, ond bod cyfradd yr absenoldebau heb ganiatâd yn hafal.