Neidr yn brathu merch ym Mhen Llŷn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd y ferch ei brathu ar ymweliad ag Aberdaron

Cafodd merch ei chludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr ar ôl iddi gael ei brathu gan neidr ym Mhen Llŷn.

Bu'n rhaid rhoi dau ddos o gyffur gwrth-wenwyn i Izzi Larkins, 13 oed, ar ôl i wiber neu neidr ddu ei brathu ar ei bys tra roedd hi'n cerdded ar draeth Aberdaron.

Roedd ei rhieni'n bwyta mewn bwyty cyfagos ar y pryd pan aeth Izzi atynt a gofyn i'w mam edrych ar y we am driniaeth i frathiad neidr.

Dechreuodd ei braich chwyddo hyd at ei hysgwydd, ac fe gafodd ambiwlans ei galw.

Dywedodd ei mam Ros: "Pan gyrhaeddodd yr ambiwlans fe edrychodd y parafeddygon ar Izzi a dweud bod angen ambiwlans awyr arni yn syth.

disgrifiad o’r llunMae tri achos o nadroedd yn brathu plant wedi bod yn yr ardal dros yr haf

Ysbyty

Cafodd y ferch o Ellesmere Port, Sir Gaer, ei chludo i'r ysbyty.

Meddai ei mam: "Roedden ni'n meddwl y byddai ond yno am un noson, ond fe newidiodd hyn yn sydyn pan ddechreuodd y doctoriaid drafod llawdriniaeth.

"Roedd hi mewn llawer o boen yn ystod y noson gyntaf ac roedd yn rhaid iddi ddal ei braich i fyny. Fe gafodd ei braich ei chodi uwch ei phen drwy'r nos.

"Erbyn hyn roedd ei llaw'n anferth. Roedd fe tase chi'n chwythu i mewn i faneg rwber."

Ychwanegodd: "Dywedodd y doctoriaid wrtho ni ei fod yn beth hynod o brin i orfod rhoi dau ddos o gyffur gwrth-wenwyn. Mae'n debyg nad yw wedi digwydd o'r blaen.

"Roedd Izzi mor ddewr."

Roedd y teulu ar eu gwyliau ym Mhen Llŷn pan gafodd y ferch ei brathu. Hi yw'r trydydd plentyn i gael ei frathu yno yn ystod yr haf wedi i ddau fachgen arall gael eu brathu'n gynharach ym mis Awst.