Delweddau anweddus: Dyn o Gaernarfon yn gwadu cyhuddiadau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunLlys y Goron Caernarfon

Mae cyfarwyddwr cwmni bysus o Wynedd sydd wedi ei gyhuddo o lawrlwytho dros 15,000 o ddelweddau anweddus o blant ar ei gyfrifiaduron wedi honni wrth lys mai rhywun arall oedd wedi eu gosod yno.

Mae David Hulme, 56 oed, o Gaernarfon, yn gwadu naw cyhuddiad o greu a bod â delweddau anweddus o blant yn ei feddiant rhwng Ebrill 2008 a Rhagfyr 2012.

Dywedodd yr erlyniad fod cyfrifiaduron wedi eu defnyddio o gartref ac o safle gwaith Mr Hulme i lawrlwytho delweddau. Clywodd Llys y Goron Caernarfon ei fod wedi bod yn gyfarwyddwr ar gwmni Bysus Padarn yn Llanberis.

Fe wnaeth yr heddlu archwilio cartref a gweithle Mr Hulme yn dilyn derbyn gwybodaeth gan swyddogion CEOP (Canolfan Warchod Ecsploetio a Cham-drin Plant). Yn ôl y wybodaeth roedd delweddau anweddus o blant wedi eu lawrlwytho o'r lleoliadau hyn.

Dywedodd y bargyfreithiwr Sion ap Mihangel ar ran yr erlyniad: "Pan ofynnwyd iddo a oedd yn berchen ar liniadur dywedodd nad oedd. Ond dywedodd ei wraig, oedd adref pan gafodd yr archwiliad ei wneud gan yr heddlu, ei fod yn berchen ar liniadur.

"Yng nghefn ei gar VW Passat fe gafwyd hyd i liniadur a theclyn USB ac roedd y rhain yn ddarganfyddiadau o bwys."

Dywedodd Mr ap Mihangel fod yr heddlu wedi dod o hyd i ddelweddau anweddus ar y dyfeisiadau, ac ar ddyfais Apple.

Fe wnaeth Mr Hulme enwi dyn yr oedd yn honni iddo osod y delweddau ar y dyfeisiadau. Ychwanegodd Sion ap Mihangel: "Fe wnaeth wadu iddo edrych ar neu lawrlwytho dim o'r delweddau gafwyd hyd iddyn nhw ar ei gyfrifiadur."

Mae'r achos yn parhau.