Ymchwilio i ymosodiad a lladrad tŷ ym Mae Cinmel

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n ymchwilio i ymosodiad gan ddau ddyn ar dad a'i ferch yn eu cartref ym Mae Cinmel nos Lun.

Roedd y dyn 50 oed a'i ferch 19 oed yn eu cartref ar Heol Rhys pan ddaeth dau ddyn i'r tŷ am tua 22:55 a'u clymu. Fe ymosodwyd ar y tad cyn i'r ddau ddyn adael ar ôl dwyn ffonau symudol ag arian.

Dywedodd y Ditectif Ringyll Mark Doyle o swydfa'r CID yn Llanelwy: "Rydym yn credu fod y ddau ddyn wedi gadael yr ardal mewn car lwyd neu arian o fath estate, o bosib Audi neu BMW gyda'r ffenestri wedi eu tywyllu."

Roedd un o'r dynion aeth i'r tŷ yn ei ugeiniau ag o faint canolig.

Roedd ganddo wallt brown golau ac roedd wedi eillio.

Roedd ganddo grys chwys Adidas du a throwsus llwyd gyda menig du. Roedd yn gwisgo mwgwd yn ystod y digwyddiad.

Caiff yr ail ddyn ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn ei ugeiniau cynnar ac yn tua 5'6" i 5'7" o daldra.

Roedd yn gwisgo crys chwys Adidas llwyd gyda streipiau glas ar y breichiau. Roedd ganddo drowsus rhedeg llwyd tywyll a sgidiau rhedeg Nike llwyd gyda streipiau glas. Yn ystod y digwyddiad roedd yn gwisgo balaclafa du.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC16131150, neu ffonio'r CID yn Llanelwy ar 101 neu Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.