Buddsoddiad o dramor ar gynnydd yng Nghymru llynedd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Alun Cairns bod Cymru'n "parhau yn lleoliad sy'n denu buddsoddiad o dramor"

Cafodd mwy na 5,000 o swyddi newydd eu creu yng Nghymru o ganlyniad i fuddsoddiad o dramor y llynedd, yn ôl ffigyrau'r llywodraeth.

Mae adroddiad yr Adran Masnach Ryngwladol yn dangos bod 5,443 o swyddi wedi cael eu creu yn y flwyddyn hyd at fis Ebrill.

Mae hyn yn gynnydd o 7% o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a daw'r swyddi o 97 o gynlluniau gwahanol.

Mae'r adroddiad yn dangos fod y DU yn parhau i fod y lle mwyaf poblogaidd yn yr Undeb Ewropeaidd i gwmnïau tramor.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns bod y ffigyrau'n dangos bod Cymru'n "parhau yn lleoliad sy'n denu buddsoddiad o dramor".

"Nawr, mae gan ein gwlad lwyfan ardderchog i adeiladu arno dros y misoedd nesaf wrth i ni gynllunio i adael yr UE, creu cysylltiadau cryfach gyda phartneriaid rhyngwladol a denu mwy o fuddsoddiad o farchnadoedd eraill" meddai.