Troi Caerdydd yn le hud a lledrith ar gyfer dathliadau Dahl

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae gorymdaith yr eirinen fawr yn un o uchafbwyntiau'r digwyddiadau

Mae prifddinas Cymru wedi bod yn dathlu canmlwyddiant yr awdur plant Roald Dahl trwy gynnal nifer o ddigwyddiadau mewn llefydd annisgwyl.

Dywedodd y trefnwyr y byddai'r ddinas yn cael ei "thrawsnewid" er mwyn efelychu'r naws hud a lledrith oedd yn llyfrau Dahl, ac mae disgwyl perfformiadau clos a rhai mawr yn ystod y penwythnos.

Roedd miloedd o bobl allan ar strydoedd Caerdydd ddydd Sadwrn yn mwynhau'r dathliadau. Ond cafwyd cwynion hefyd gan rai ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â maint y torfeydd, a bu'n rhaid canslo un digwyddiad.

"Mae e'n ffantastig bod cymaint o bobl wedi dod i fwynhau Roald Dahl's City of the Unexpected, sy'n digwydd mewn lleoliadau ar draws Caerdydd y prynhawn yma," meddai llefarydd ar ran y trefnwyr.

"Mae e'n siomedig y bu angen canslo digwyddiad gyda gwifren gerdded o achos y niferoedd mawr yn y dorf. Rydym yn annog pobl i archwilio'r ddinas i ffeindio y llawer o bethau hyfryd ac annisgwyl sydd yn digwydd.

"Fe gymrwn pob rhagofal i sicrhau diogelwch y dorf ac rydym yn annog pobl i'n dilyn ar gyfryngau cymdeithsasol i glywed y diweddaraf."

disgrifiad o’r llunCriw o anturiaethwyr yn crwydro'r strydoedd

Cafodd Roald Dahl ei fagu yn Llandaf i rieni Norwyaidd cyn iddo symud yn 1925 i ysgol fonedd yn Weston Super-Mare.

National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru sydd wedi cynhyrchu'r dathliadau ar gyfer y penwythnos dan arweiniad Nigel Jamieson, cyfarwyddwr theatr o Awstralia gyda phroffil rhyngwladol ac mae rhan fwyaf o'r digwyddiadau am ddim.

Fe ddechreuodd y dathliadau amser cinio ddydd Sadwrn ac mae disgwyl iddynt orffen erbyn 21.30 yr hwyr, gyda digwyddiadau ar strydoedd Caerdydd fel yr arcêd siopau, mewn caffis a phostyn lamp ac yng Nghastell Caerdydd a'r Amgueddfa Genedlaethol.

Mae'r union leoliadau yn cael eu cyhoeddi yn ystod y dydd.

disgrifiad o’r llun"Dwi ddim yn cofio gweld y broga yna o'r blaen..."

Mae cyfle hefyd i'r cyhoedd, os ydynt wedi prynu tocyn, i wrando ar ddarllediad arbennig o straeon Roald Dahl.

Mae'r lleoliadau dal yn gyfrinachol ond dywed y trefnwyr y byddant yn cael eu cynnal yn agos at Gastell Caerdydd ac mewn llefydd 'rhyfedd a hyfryd' fel gerddi coll, banciau a ffermydd mwydod ar y dydd Sul.

Mae mwy 'na 10,000 o berfformwyr yn rhan o'r cynhyrchiad. Nid dim ond perfformwyr proffesiynol yw'r rhain ond hefyd aelodau o'r gymuned a grwpiau lleol.

Ym mis Ebrill gofynnodd y trefnwyr i wirfoddolwyr gysylltu gan ddweud eu bod angen 6,000 o bobl i gymryd rhan yn ystod y penwythnos.

disgrifiadGlyn Morgan yn esbonio'r hyn y gall pobl ddisgwyl yn y brifddinas

Ymhlith y math o bobl roedden nhw yn chwilio amdano oedd 40 o ddynion moel, 1,000 o ddawnswyr, gweithwyr tân a dringwyr.

Prynhawn dydd Sul am 14:00 fe fydd picnic mawr yn digwydd ym Mharc Bute.

Mae'r prynhawn "yn cyfuno holl themâu, straeon, cymeriadau a chast y penwythnos mewn dathliad enfawr o fwyd, cerddoriaeth a stori" a gofynnir i bobl wisgo eu pyjamas ar gyfer y picnic.

disgrifiad o’r llunJason, 8, a Kyle, 6 o Gaerdydd yn cael hwyl wrth wisgo fel Willy Wonka a Fantastic Mr Fox

Mae Glyn Morgan wedi bod yn cyfarwyddo darnau o'r cynhyrchiad yn ystod y penwythnos gan gynnwys yr elfen gyda'r dynion moel. Dywedodd bod yna sawl rheswm pam eu bod eisiau cymryd rhan.

"Mae lot ohonyn nhw gyda phlant eu hunain. Mae cwpl ohonyn nhw gyda wyrion a wyrese sydd wedi dweud mae'n rhaid i ti wneud hwn tad-cu," meddai.

"Ond hefyd mae lot ohonyn nhw gyda diddordeb mewn drama."

disgrifiad o’r llunLlwynogod ffantastig yn wir

Dywedodd nad oedd ef ei hun yn gwybod yn union yr hyn fydd yn digwydd yn y brifddinas ond y dylai pobl ddisgwyl yr "annisgwyl".

"Dw i'n gwybod rhai darnau ond dim popeth.

"Unrhyw le yng Nghaerdydd dros y penwythnos mae rhywbeth yn mynd i fod yn rhywle lle gallech chi droi eich pen a chi'n meddwl, 'Odw i wir wedi gweld hwnna?' a 'na beth sydd yn mynd i ddigwydd."

disgrifiad o’r llunA yw llyfrau'n tyfu ar goed?