Bardd Pobl Ifanc Cymru: 'Llafur yn wan'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llenyddiaeth Cymru / BBC
Disgrifiad o’r llun, Roedd Bardd Pobl Ifanc Cymru, Sophie McKeand (chwith), am bleidleisio dros Jeremy Corbyn yn y ras am arweinyddiaeth Llafur

Mae Bardd Pobl Ifanc Cymru wedi galw Llafur yn "wan", wedi i'w chais i ymuno â'r blaid fel cefnogwr gael ei wrthod.

Cafodd Sophie McKeand wybod na fyddai'n cael cofrestru am iddi drydar ei chefnogaeth i'r Blaid Werdd yn 2015.

Mae rhaid i ddarpar gefnogwyr Llafur gadarnhau yn eu cais nad ydyn nhw'n cefnogi "unrhyw sefydliad sy'n gwrthwynebu" Llafur.

Roedd Ms McKeand wedi bwriadu pleidleisio dros Jeremy Corbyn yn y ras am arweinyddiaeth y blaid, a dywedodd na ddylai unigolion asgell chwith gael eu cyfyngu i un blaid.

Mae Mr Corbyn yn cael ei herio gan AS Pontypridd, Owen Smith, am yr arweinyddiaeth.

'Trist'

Dywedodd Ms McKeand wrth BBC Cymru bod penderfyniad y Blaid Lafur i wrthod ei chais ar sail ei chefnogaeth flaenorol i'r Blaid Werdd yn dangos "gwendid".

"Mae'n drist bod y Blaid Lafur yn ymddwyn fel hyn - trist i ddemocratiaeth", meddai.

"Mae'n dangos eu bod yn wleidyddol wan".

Fe ddywedodd y bardd, sy'n dod o Wrecsam, ei bod yn dewis cefnogi pleidiau sy'n adlewyrchu ei "hagenda sosialaidd".

"Os ydw i'n cytuno â pholisïau'r Gwyrddion, pam na alla' i gytuno â Llafur hefyd?" meddai.

"Os ydw i eisiau cefnogi Plaid Cymru un flwyddyn fe wna' i, os ydw i eisiau cefnogi Jeremy Corbyn fe alla' i wneud hynny hefyd."

Ffynhonnell y llun, Twitter

Ychwanegodd: "Dwi eisiau adlewyrchu fy agenda sosialaidd.

"Dwi eisiau gweld sosialaeth go iawn felly fe bleidleisia' i dros fwy nac un blaid - ond wastad ar y chwith."

Apêl

Mewn llythyr a anfonwyd at Ms McKeand ar 26 Awst, dywedodd ysgrifennydd cyffredinol Llafur, Iain McNicol:

"Diolch am eich cais i gofrestru fel cefnogwr.

"Fel rhan o'r cais i gofrestru fel cefnogwr mae'n rhaid i bob ymgeisydd gadarnhau'r datganiad canlynol: 'Rwy'n cefnogi amcanion a gwerthoedd y Blaid Lafur ac nid wyf yn cefnogi unrhyw sefydliad sy'n ei gwrthwynebu.'

"Mae un o baneli'r Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol wedi ystyried eich cais ac wedi penderfynu ei wrthod ar y sail eich bod wedi trydar eich cefnogaeth i'r Blaid Werdd ar 8 Mai 2016."

Pwy yw Sophie McKeand?

  • Bardd Pobl Ifanc Cymru 2016-2018
  • Enillydd Gwobr Arloesedd mewn Barddoniaeth Out Spoken yn 2015
  • Awdur dwy gyfrol fer o farddoniaeth, Prophecy (2010) a Hanes (2015)
  • Mae'n dod o Wrecsam ac yn dysgu Cymraeg

Dywedodd Ms McKeand ei bod wedi gwneud cais llwyddiannus y llynedd i gofrestru fel cefnogwr am £3 - a hynny ar ôl iddi drydar o blaid y Gwyrddion.

Ychwanegodd ei bod am apelio'r penderfyniad.

Mewn datganiad, dywedodd y Blaid Lafur: "Nid ydym yn gwneud sylw ar benderfyniadau gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol sy'n ymwneud ag aelodau unigol."