Dirwyo tri o bobl am anwybyddu rheolau ailgylchu

Cyhoeddwyd

Mae tri o bobl, gan gynnwys gŵr a gwraig, wedi cael dirwy ariannol wedi iddyn nhw anwybyddu rhybuddion yn ymwneud â'u sbwriel ailgylchu.

Cafodd y tri ddirwy o £200 a gorchymyn i dalu costau ar ôl i lys ynadon Llandudno eu cael yn euog o roi deunydd nad oedd modd ei ailgylchu yn y biniau anghywir.

Doedd Sonya Louise Hickman, 41 oed o Glos Sudbury, Marsh Road, Y Rhyl, a Jamie a Joanne Hodge o Heol Rhydwen, Y Rhyl, ddim yn y llys i glywed y cyhuddiadau gafodd eu dwyn gan Gyngor sir Ddinbych, ond fe gafwyd y tri'n euog yn eu habsenoldeb.

Dywedodd Pryony Tomlinson, oedd yn erlyn ar ran yr awdurdod, eu bod yn dilyn gweithdrefn hirfaith cyn erlyn unrhyw un, ond bod y diffynyddion wedi anwybyddu rhybuddion ffurfiol ac wedi methu â thalu dirwy o £100.

Ym mhob achos, meddai, roedd y biniau wedi eu llygru a gwastraff mewn bagiau, bwyd, bagiau plastig a thecstilau.

'Un o'r achosion gwaethaf'

Gan gyfeirio at Ms Hickman, dywedodd Miss Tomlinson: "Roedd hi'n amlwg nad oedd unrhyw ymdrech ar ei rhan i wella'r sefyllfa. Dyma un o'r achosion gwaetha o'i fath i mi ei weld."

Roedd Jamie Hodge, meddai, wedi dweud wrth swyddogion nad oedd wedi cael amser i symud y deunydd ar ôl cael y neges gyntaf, ond nad oedd wedi gwneud dim, a'i fod wedi dweud na fyddai'n talu'r ddirwy.

Dywedodd Miss Tomlinson fod llygru un bin yn golygu bod deunydd lori gyfan yn cael ei wrthod, gan gostio £3,000 i'r cyngor.

Yn ogystal â'r ddirwy, cafodd Ms Hickman ei gorchymyn i dalu costau o £184, a gordal o £20, tra bod y costau rhwng Mr a Mrs Hodge yn golygu eu bod yn gorfod talu £200 yr un.

Cafodd achos tebyg yn erbyn cwpl o Allt Melyd ei ohirio tan 27 Medi.