Gwrthdrawiad Sir y Fflint: Oedi ar ffordd yr A55

Cyhoeddwyd

Mae gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd wedi arwain at oedi ar ffordd yr A55 yn Sir y Fflint.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd ddwyreiniol yr A494 yn Ewlo fore Mawrth.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cynghori modurwyr osgoi'r ardal drwy ddefnyddio ffyrdd eraill.

Mae'r gwasanaethau brys wedi cael eu gyrru i'r digwyddiad, ond does dim gwybodaeth am unrhyw anafiadau ar hyn o bryd.