Twyll yn America: Carchar i dad partner Gareth Bale

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei ddedfrydu i chwe blynedd yn y carchar gan lys yn America, ar ôl cyfaddef i 'lanhau' arian mewn twyll gwerth $2.9m.

Yn gynharach eleni, fe blediodd Martin Rhys-Jones, 52 oed, sy'n ddarpar dad-yng-nghyfraith i'r chwaraewr pêl-droed Gareth Bale, yn euog i dwyllo buddsoddwyr i brynu cyfranddaliadau oedd bron yn ddi-werth.

Clywodd y llys yn Buffalo, Efrog Newydd fod tua 250 o bobl wedi eu twyllo.

Dywedodd Swyddfa'r Twrnai Cenedlaethol ar gyfer yr ardal orllewinol o Efrog Newydd fod buddsoddwyr hefyd wedi eu "twyllo yn y DU a Chanada i brynu cyfranddaliadau bron yn ddiwerth am brisiau chwyddedig".

$360,000 mewn un achos

Mae'r symiau dan sylw yn amrywio o tua $2,000 i fwy na $360,000 mewn un achos.

Roedd Rhys-Jones mewn carchar yn Sbaen o fis Mai 2012 i Fawrth 2013, cyn cael ei estraddodi i'r carchar yn America. Mae eisoes wedi treulio dros bedair blynedd dan glo.

Mae Rhys-Jones yn dad i bump, a'r gred yw ei fod wedi gadael Caerdydd am Barcelona yn 2005.

Mae ei ferch Emma wedi bod yn bartner i'r pêl-droediwr, Gareth Bale, ers eu dyddiau'n ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.

Mae un arall o ferched Rhys-Jones, Charlotte, yn bartner i'r chwaraewr rygbi rhyngwladol Taulupe Faletau.