Teulu Rhyfel Bosnia yn diolch i ferch o'r gogledd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lowri Owain Glyn
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Lowri Owain Glyn yrru'r llun yma o'i hun yn y bocs

Mae dynes wnaeth yrru bocs o anrhegion i deulu o Montenegro yn ystod Rhyfel Bosnia wedi derbyn diolch ganddyn nhw 22 blwyddyn yn ddiweddarach.

Cafodd Lowri Owain Glyn, 28 oed o Fangor, sioc pan wnaeth y rhai yr oedd hi wedi'u helpu gysylltu gyda hi trwy wefan Facebook.

Dywedodd y teulu mor ddiolchgar oedden nhw i dderbyn y bocs Operation Christmas Child.

Mae'r elusen yn credu mai dyma'r tro cyntaf y mae gwefannau cymdeithasol wedi helpu uno gyrrwr a derbyniwr.

Ffynhonnell y llun, Lowri Owain Glyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lowri Glyn yn gobeithio teithio i gwrdd â'r teulu yn fuan

Fe wnaeth Ms Glyn lenwi bocs esgidiau gyda theganau, brws a phast dannedd a llun o'i hun gyda'i henw arno 22 mlynedd yn ôl.

"A finnau'n chwech oed, doeddwn i ddim wir yn gwybod beth oedd yn mynd ymlaen ym Mosnia," meddai.

"Ond roeddwn i'n ymwybodol bod y bocs yn mynd i helpu plant eraill mewn sefyllfaoedd anodd."

Dywedodd nad oedd hi wedi meddwl mwy amdano, nes iddi dderbyn neges ar Facebook yn gynharach ym mis Awst.

Ffynhonnell y llun, Lowri Owain Glyn
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Lowri Glyn wedi rhoi ei henw a'i hoed ar gefn y llun

"Fe ges i neges gan ddynes doeddwn i ddim ei adnabod gyda llun ohonof i fel plentyn, yn dweud 'Helo, ai chi yw hon?'," meddai.

"Roeddwn i'n meddwl efallai mai rhywun oeddwn i wedi'i gyfarfod ar wyliau fel plentyn oedden nhw, ac 'mod i wedi rhoi fy enw a llun iddyn nhw."

Daeth i'r amlwg mai'r ddynes oedd wedi cysylltu â Ms Glyn - Anesa Avdic Dzinalic - oedd gwraig y bachgen wnaeth dderbyn y bocs, Mirzet Dzinalic.

Roedd ef a'i chwaer, Safida Dzinalic-Dedic wedi gwerthfawrogi'r anrheg cymaint eu bod wedi cadw'r llun o'r ferch oedd wedi'i yrru.

Ffynhonnell y llun, Safida Dzinalic-Dedic
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Safida Dzinalic-Dedic wedi cadw llun Lowri Glyn am 22 mlynedd

"Pan wnaeth Anesa - ac wedyn Safida - gysylltu, roeddwn i'n eithaf emosiynol am y peth," meddai Ms Glyn, sydd bellach wedi priodi a gyda dau o blant.

"Y peth cyntaf wnes i feddwl oedd pa mor anhygoel oedd hi eu bod wedi cadw'r llun a'u bod nhw wedi fy ffeindio ar Facebook.

"Dywedodd Safida nad oedd ganddyn nhw lawer yn ôl bryd hynny, a'u bod wedi gwerthfawrogi'r bocs. Mae'r ffaith eu bod nhw wedi mynd i'r drafferth o fy narganfod i yn dangos hynny."

Ychwanegodd Ms Glyn ei bod nawr yn gobeithio teithio i Sweden, ble mae'r teulu yn byw bellach, i gwrdd wyneb yn wyneb â'r rhai wnaeth hi eu helpu.

Dywedodd llefarydd o Operation Christmas Child: "Mae nifer o bobl yn cynnwys llythyrau byr a lluniau o'u hunain, ac mae pobl yn aml yn dod yn gyrru llythyrau 'nol a 'mlaen, ond dydw i erioed wedi clywed am rywun yn darganfod gyrrwr trwy wefannau cymdeithasol o'r blaen."