Tafarn yn Y Rhyl yn apelio yn erbyn colli ei drwydded

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google

Bydd perchennog tafarn yn Y Rhyl, gollodd ei drwydded fis diwethaf, yn ymddangos yn y llys ddydd Mawrth i apelio yn erbyn y penderfyniad.

Cafodd trwydded Bar Bow ar Stryd y Dŵr ei ddiddymu gan Gyngor Sir Ddinbych ar ôl cyfres o enghreifftiau o drais, delio cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yno.

Roedd y digwyddiadau yma'n cynnwys ymladd yn y bar, ble cafodd dynes ei tharo dros ei phen gyda gwydr, a delio a chymryd cyffuriau yn y toiledau.

Roedd camerâu cylch cyfyng gafodd eu gweld gan bwyllgor trwyddedu'r cyngor hefyd yn dangos bod nifer o blant yn cerdded i mewn ac allan o'r dafarn yn rheolaidd.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod y tafarnwr, James Benbow wedi gwrthod bod yn rhan o ymgyrch Pubwatch y dref, a'i fod yn gadael i bobl oedd wedi'u gwahardd o dafarndai eraill i fynychu Bar Bow.

Bydd yr apêl yn erbyn y penderfyniad i ddiddymu trwydded y dafarn yn cael ei gynnal yn Llys Ynadon Llandudno ddydd Mawrth.