Lluniau: Gŵyl Crug Mawr 2016

Ar benwythnos 26-27 Awst cafodd Gŵyl Crug Mawr ei chynnal ar Fferm Oernant ger Aberteifi. Dyma rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Guto Vaughan:


Image caption Gobeithio 'na fydd 'na dannau ym Mhontypandy'r penwythnos yma!
Image caption Mobinagi, y band diweddara o Grymych i geisio creu argraff
Image caption "Ni'n oriel lunie Cymru Fyw bois!"
Image caption DJ Bry yn mynd trwy'i bethe
Image caption Joio Crug Mawr? "Ydyn glei"
Image caption Bydd y crys 'na yn y peiriant golchi peth cynta bore Llun!
Image caption "Shwt mae whare hwn?"
Image caption Yn cael llo-nd bol o hwyl?
Image caption Y dorf yn cael amser da
Image caption Mae hi'n ŵyl liwgar iawn
Image caption Gwilym o'r Bandana yn cydnabod gwerthfawrogiad y dorf
Image caption "Elo,elo, elo... be sy'n mynd mla'n fan hyn te?"
Image caption Geraint Jarman yn cloi gŵyl lwyddiannus arall