Gwraig yn ennill achos i aros yn ei chartref

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Beryl Larkin wedi dywchelyd i'w chartref ar ôl bod yn yr ysbyty yn ddiweddar

Mae gwraig o Sir y Fflint wedi ennill achos i aros yn ei chartref yn dilyn anghydfod cynllunio hir.

Roedd y cyngor yn bwriadu dymchwel carafan Beryl Larkin ym mhentref Treuddyn gan nad oedd Mrs Larkin wedi sicrhau caniatâd cynllunio i fyw yno.

Fe gyflwynwyd cais cynllunio newydd ar gyfer y garafán, a fyddai wedi rhai caniatâd cynllunio "personol" iddi fyw yno tan ddiwedd ei hoes.

Fe wrthodwyd y cais gan Gyngor Sir Y Fflint, ond mae archwilydd Llywodraeth Cymru wedi ymyrryd ac wedi rhoi caniatâd iddi fyw yno.

Mae Mrs Larkin wedi byw yn ei charafán ers 20 mlynedd ac mae wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar.

Yn ôl Mrs Larkin mae'r garafán "yn ddarn bach o nefoedd" iddi ac roedd yn falch bod yr anghydfod ar ben.

Yn ôl archwiliwr y llywodraeth doedd y garafán ddim yn briodol, ond roedd iechyd a lles Mrs Larkin yn ystyriaeth sylweddol ac yn bwysicach na unrhyw niwed i'r ardal.