Andrew RT Davies: 'Byddai Cymru yn gwrthod datganoli'

Published

Mae Andrew RT Davies wedi hawlio y byddai pobl Cymru yn gwrthod datganoli petai refferendwm yn cael ei chynnal ar hyn o bryd.

Fe ddaw ei sylwadau wrth i arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig drafod sut mae gwleidyddiaeth wedi newid yn sgil y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl Mr Davies mae yna deimladau "gwrth sefydliadol cryf" a ddaeth i'r wyneb yn ystod y refferendwm ar ddyfodol Prydain yn Ewrop.

Pwysleisiodd ei fod fel Aelod Cynulliad yn awyddus i weld y Cynulliad ym Mae Caerdydd yn llwyddo, ac nid oedd yn awgrymu y dylid dileu'r Cynulliad.

Ond fe ddywedodd bod pobl yn uniaethu mwy a'r model datganoli yn Lloegr lle mae rhai dinasoedd wedi cael mwy o bwerau.

Yn siarad â'r Sunday Times dywedodd Mr Davies: "Roedd y canlyniad yn agos yn 1997, ond petai'r cwestiwn yn cael ei ofyn yfory, rwy'n credu y byddai pobl yn pleidleisio i gael gwared â'r Cynulliad Cenedlaethol."

Ymateb

Mae llefarydd ar ran y Prif Weinidog Carwyn Jones wedi beirniadu sylwadau Mr Davies, gan ddweud y bydd pobl yn mesur datganoli drwy ystyried sut mae'r llywodraeth wedi cadw at eu haddewidion.

Mae diweithdra yng Nghymru yn gostwng meddai , ac mae canlyniadau arholiadau yn gwella.

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi ymateb hefyd.

Yn ôl Leanne Wood mae'r bobl sydd yn amau gwerth datganoli yn dangos diffyg hyder yng Nghymru.

Roedd Brexit yn cynnig dadleuon o blaid rhagor o ddatganoli, meddai, yn hytrach na chanoli mwy o rym yn Llundain.