Caniatâd i godi tai ar safle hufenfa yn Hendy-gwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr hufenfa ar agor ar y safle nes 1994

Bydd 28 o gartrefi'n cael eu hadeiladu ar hen safle hufenfa yn Hendy-gwyn - a hynny'n groes i argymhellion swyddogion cynllunio.

Fe gymeradwyodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin y cynlluniau o 8 pleidlais i 6, gydag un aelod yn ymatal.

Roedd swyddogion cynllunio wedi awgrymu gwrthod y cais gan y byddai'r tai ar dir sydd wedi ei neilltuo ar gyfer cyflogaeth.

Wrth ymateb i'r bleidlais, dywedodd y cynghorydd lleol, Sue Allen, bod y safle gwag "yn atgof o'r gorffennol" a bod "angen i'r dref symud ymlaen".

Mae safle'r hen hufenfa yn agos at leoliad ffatri laeth arall, Proper Welsh, sydd hefyd bellach wedi cau ers 2014.

'Ail-ddatblygu'

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Jones, aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, y dylai'r safle "gael ei ail-ddatblygu er lles y gymuned."

Bwriad y datblygwyr, Whitland Green Park Limited, yw adeiladu cymysgedd o dai sengl, tai pâr a thai teras, a ffordd newydd i'r stad o Heol y Farchnad.

Roedd adroddiad y swyddogion cynllunio'n nodi y byddai'r cynllun yn gwella gwedd yr ardal, ond yn dod i'r canlyniad nad yw buddiannau'r cynllun yn drech na cholli tir ar gyfer cyflogaeth.

Cafodd pryderon eu codi hefyd am y perygl o lifogydd yn un rhan o'r safle.

Bydd y Pwyllgor Cynllunio nawr yn esbonio'u penderfyniad yn llawnach cyn y caiff y cynllun ganiatâd terfynol.

Ffynhonnell y llun, Google