Ailgyflwyno cerbydau i ardaloedd cerddwyr Pen-y-bont?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mick Lobb/Geograph
Disgrifiad o’r llun, Dydi cerbydau ddim wedi cael gyrru ar Dunraven Place ers 2004

Gall cerbydau gael eu hailgyflwyno i ardaloedd cerddwyr yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr i roi hwb i fusnesau.

Mae'r cyngor eisiau ailagor Heol y Frenhines, Dunraven Place a Heol y Farchnad i gynyddu nifer yr ymwelwyr.

Y gobaith yw y bydd y newidiadau arfaethedig hefyd yn eu gwneud hi'n haws i bobl sy'n ei chael hi'n anodd cerdded i ymweld â chanol y dref.

Mae busnesau wedi galw i gyflwyno'r newidiadau ers blynyddoedd.

Byddai'r cynllun yn gweld terfyn cyflymder o 20mya yn cael ei gyflwyno, gyda dwy groesfan i gerddwyr.

Fe fyddai Heol Adare a Heol Caroline yn parhau yn ardaloedd i gerddwyr yn unig.

Dywedodd y cyngor y byddai'r newidiadau'n costio rhwng £500,000 a £900,000 i'w cyflwyno.