Gobeithion y Cymry yn y Gemau Paralympaidd yn Rio

Steffan Messenger
Gohebydd Gemau Paralympaidd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

O seiclo i saethyddiaeth, rhwyfo i rygbi cadair olwyn - bydd athletwyr o Gymru i'w gweld drwy gydol Gemau Paralympaidd Rio.

Mae 'na 26 wedi'u dewis fel rhan o dîm Prydain, mewn 12 o wahanol gampau.

Disgrifiad, Y Cymry yn y gemau Paralympaidd

Yn y Stadiwm Olympaidd mae'n gobeithion mwya' ni am fedalau wrth i athletwyr trac a chae gemau'r gorffennol geisio serennu unwaith eto.

Fe gipiodd Aled Sion Davies o Ben-y-bont ar Ogwr fedal aur yn y ddisgen a medal efydd wrth daflu pwysau yn Llundain 2012.

Disgrifiad o’r llun, Mae Aled Sion Davies yn credu y bydd yna frwydr i gael yr aur yn Rio eleni

Bellach, taflu pwysau yn unig sy'n hawlio'i sylw, ag yntau'n bencampwr byd ar y gamp, ar ôl i drefnwyr Gemau Rio gael gwared ar y gystadleuaeth ddisgen i'w ddosbarth.

"Fi wedi bod yn drist achos bo fi ddim yn gallu amddiffyn fy medal aur," meddai wrth BBC Cymru Fyw.

"Ond o ganlyniad dwi wedi cael y siawns i roi cant y cant mewn i un gamp a fi wedi dod ymlaen shwt gyment wrth daflu pwysau yn ystod y blynyddoedd dwetha."

Mae Aled, sy'n 25 mlwydd oed, yn rhagweld "tipyn o sgrap" rhyngddo fe a Sajad Mohammadian o Iran am y fedal aur taflu pwysau F42 gan dybio y bydd angen taflu ymhellach na'r record byd a osododd ei hun.

Bydd gan Bev Jones o Queensferry siot hefyd ar gipio medal a hynny yn ei phumed Paralympics.

Fe enillodd hi efydd wrth daflu'r ddisgen yn Llundain bedair blynedd yn ôl.

Bryd hynny methu a sicrhau lle ar y podiwm o drwch blewyn na'th Hollie Arnold o Ystrad Mynach wrth daflu gwaywffon. Ond mae hi'n cyrraedd Rio eleni yn Bencampwr Byd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Tafliad o 30.99 wnaeth sicrhau medal efydd i Bev Jones yn y Gemau yn Llundain

"Ma' gyda ni gynrychiolaeth dda iawn o Gymru yn yr athletau," dywedodd Steffan Hughes, sy'n gyfarwydd iawn â'r wefr o gystadlu mewn Gemau Paralympaidd fel tywysydd y rhedwr dall Tracey Hinton.

"Deg wedi'u dewis - a chymysgedd dda iawn o brofiad ac wynebau newydd yn y garfan. Yn amlwg y prif enw nid yn unig i Gymru ond hefyd i Paralympics GB yw Aled… a fi'n siŵr bydd e'n edrych i ddod yn ôl ag ond un fath o fedal - sef aur."

Y tu hwnt i'r Stadiwm Olympaidd mae 'na Gymry eraill yn gobeithio profi llwyddiant.

Bydd Jodie Grinham o Aberteifi a David Phillips o Gwmbrân yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd am y tro cynta', ar ôl cipio medalau ym Mhencampwriaethau Saethyddiaeth y Byd.

Disgrifiad o’r llun, Chwaraewyr rygbi oedd Rob Davies tan iddo ddioddef anaf i linyn asgwrn y cefn

Yn y pwll, bydd Aaron Moores o Abertawe yn gobeithio gwella ar ei berfformiad yn Llundain 2012 pan gipiodd fedal arian yn y 100m dull cefn S14.

O'r 14 Prydeiniwr sy'n cystadlu yn y tennis bwrdd, mae 'na 4 o Gymru. Enillodd Paul Davies o Borthcawl a Sara Head o Feddau fedalau efydd yn eu dosbarthiadau nhw yng Ngemau Llundain.

A bydd Rob Davies o Aberhonddu - brofodd siom enbyd o fethu a chipio medal bedair blynedd yn ôl - yn benderfynol o hawlio aur y tro hwn gan mai fe yw rhif un y byd yn ei ddosbarth ar hyn o bryd.

"Mae pawb eisiau fy nghuro i, pawb yn benderfynol," meddai wrth BBC Cymru Fyw, "a ma' angen i fi ddefnyddio'r un penderfyniad yna i'w trechu nhw."

Disgrifiad o’r llun, Mae Brian Davies yn ffyddiog y bydd yr athletwyr o Gymru yn gwneud yn dda yn y gemau

Yn Beijing wyth mlynedd 'nôl ac yn Llundain 2012 fe ychwanegodd athletwyr o Gymru 15 o fedalau i dabl Paralympics GB.

Y gobaith yw sicrhau llwyddiant tebyg yn Rio, yn ôl Brian Davies, rheolwr perfformiad elit Chwaraeon Cymru:

"Os neith yr athletwyr cystal bydd hwnna yn anhygoel. Dwi'n ffyddiog newn nhw'n dda ond dwi'm yn credu newn nhw gyrraedd cweit y nod hynny achos mae mor gystadleuol nawr a gemau tramor yw rhain."

"Ond dwi'n ffyddiog bydd 'na ganlyniadau da. Os gyrhaeddwn ni unrhyw le yn agos at y nifer yna o fedalau yna bydd pawb yn bles iawn."

Straeon perthnasol