Rhybudd am law trwm mewn grym dros y penwythnos

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock/Y Swyddfa Dywydd

Mae rhybudd am law trwm mewn grym ar gyfer rhannau o Gymru dros y penwythnos.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd bod cawodydd o law a tharanau yn debygol, ac y gall y tywydd garw achosi problemau teithio i rai.

Mae disgwyl 2.5 - 5cm o law mewn rhai mannau, ac mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai hyn arwain at gau ffyrdd.

Mae'r rhybudd melyn mewn grym o 11:00 ddydd Sadwrn nes 19:00 ddydd Sul.

Mae mewn grym ar gyfer Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Ceredigion, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, Torfaen a Wrecsam.