Pryder am sbwriel wrth i wasanaeth ddod i ben

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae pryder y bydd mwy o sbwriel yn cael ei adael mewn mannau cyhoeddus ym Mhowys wrth i wasanaeth casglu "gwastraff mawr" ddod i ben ddydd Sadwrn.

Cafodd y gwasanaeth ym Machynlleth ei gyflwyno fel cyfaddawd wedi i ganolfan ailgylchu Iard Potters gau ym mis Ionawr 2015.

Ond mae'r cyngor bellach wedi penderfynu cael gwared ar y gwasanaeth i arbed arian, ac yn dweud fod angen gwneud "penderfyniadau anodd".

Bydd yn rhaid i bobl nawr wneud taith 30 milltir i'r Drenewydd i ailgylchu eu gwastraff, neu dalu £25 i gael rhywun i'w gasglu.

Dywedodd gynghorydd lleol, Michael Williams bod cael gwared ar y gwasanaeth yn "warth".

"Mae hi'n ergyd fawr i bobl Machynlleth a Bro Dyfi," meddai. "Mae'r gwasanaeth yn un gwerthfawr ac yn un sy'n cael ei ddefnyddio gan lawer."

'Camgymeriad mawr'

Ychwanegodd Mr Williams bod Iard Potters wedi agor oherwydd y nifer fawr o sbwriel oedd yn cael ei adael mewn mannau cyhoeddus yn yr ardal.

"Rydw i'n ei chael hi'n anodd credu na wnawn ni fynd yn ôl i sut oedd hi cyn [i'r iard agor]," meddai. "Rwy'n gobeithio na fydd hynny'n digwydd ond ni fyddai'n fy synnu.

"Rydw i'n teimlo, ac mae fy etholwyr yn teimlo, ei fod yn gamgymeriad mawr iawn."

Cafodd y penderfyniad i gael gwared ar y gwasanaeth ei wneud gan gabinet y cyngor ar 10 Mai.

Dywedodd yr aelod cabinet ar gyfer yr amgylched a chynaliadwyedd, John Powell: "Gyda thoriadau i'r arian sydd ar gael i ni. Mae'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd.

"Yn anffodus, doedden ni ddim yn gallu parhau gyda'r gwasanaeth yma oherwydd y costau uchel yn ei weithredu."