Dyn ag anabledd yn caiacio ar hyd arfordir Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sea Beyond Disability

Mae dyn o Gaerfyrddin sydd â pharlys yr ymennydd yn caiacio ar hyd arfordir Cymru gyda'i ffrind gorau i geisio cael gwared ar y stigma am anableddau.

Bydd Ben Bostock a Tom Clarke yn teithio o Ynys Môn i Gaerdydd dros gyfnod o bythefnos.

Mae cyflwr Mr Bostock yn effeithio ar gydsymud cyhyrol, symudedd, lleferydd yn ogystal â'i ystum.

Mae'r ddau ddyn 30 oed yn teimlo'n angerddol am hwyluso bywydau pobl ag anableddau.

Ffynhonnell y llun, Sea Beyond Disability

Maen nhw wedi bod yn ymarfer am flwyddyn a hanner, ond maen nhw'n cyfaddef mai'r her fwyaf fydd yn eu hwynebu yw eu ffitrwydd.

Nod y ddau yw hybu hwyluso bywydau pobl ag anableddau, a chodi £10,000 i elusennau yn y cyfamser.

Bydd y daith yn cael ei gwneud mewn 13 cymal o tua 30 milltir, ac maen nhw'n gobeithio cyrraedd pen y daith - Bae Caerdydd - ar 10 Medi.