Morfilod anarferol wedi eu gweld ger arfordir Cymru

Published
image copyrightMICK BAINES/ SEA WATCH FOUNDATION

Mae gwyddonwyr wedi dweud bod math anarferol o forfilod wedi eu gweld ger arfordir Cymru dros yr wythnos ddiwethaf.

Mae gan y morfilod 'peilot' esgyll hir ac maen nhw fel arfer y byw mewn grwpiau mawr yn bell o'r arfordir, a hynny mewn dyfroedd dwfn yn yr Iwerydd.

Maen nhw'n dod yn agos i arfordir Prydain ar achosion prin i chwilio am fwyd.

Dywed elusen y Sea Watch Foundation bod y morfilod wedi eu gweld ar bedwar achlysur mewn wythnos - sydd yn "beth prin iawn".

Cafodd pump o'r morfilod eu gweld 47 milltir o Aberdyfi yng Ngwynedd ar 17 Awst, ac yna fe welwyd y morfilod am yr eildro ar 21 Awst ger Abertawe.

Daeth y morfilod i'r golwg am y trydydd tro yr un diwrnod ger Ceinewydd, Ceredigion.

Cafodd y morfilod eu gweld y tro diwethaf ar ddydd Mawrth, 23 Awst rhwng Southerndown ag Aberogwr ym Mro Morgannwg pan welwyd wyth o'r creaduriaid gan wirfoddolwr o elusen Sea Watch Foundation.

Dywedodd Kathy James o'r elusen: "Fe fydden ni wrth ein bodd petai pobl yn mynd allan i chwilio am y morfilod enigmataidd hyn ag adrodd am unrhyw achos wrthon ni."

Ychwanegodd Dr Peter Evans o'r elusen: "Mae'n debygol mai math arbennig o fwyd ddaeth a nhw i arfordir Cymru y tro yma."