Rhybudd diogelwch ar draethau dros y penwythnos

Cyhoeddwyd

Mae 'na rybudd i bobl fod yn ofalus wrth ddefnyddio traethau Cymru yn ystod Gŵyl y Banc olaf yr haf, a hynny'n dilyn nifer o farwolaethau diweddar ar hyd arfordir Prydain.

Bu farw pum dyn ifanc yn Camber Sands yng ngorllewin Sussex ddydd Mercher ar ôl mynd i drafferthion yn y môr.

Ychydig wythnosau'n ôl bu farw dau fachgen ifanc o ardal Birmingham oddi ar arfordir gorllewin Gwynedd ger y Bermo.

Mae elusen yr RNLI wedi cyhoeddi rhybudd cyffredinol i deuluoedd fod yn ofalus ar hyd yr arfordir yn ystod y penwythnos.

Dywedodd Peter Williams, Rheolwr Gweithrediadau y bad achub yng Nghriccieth, bod angen i bobl fod yn wyliadwrus wrth ddefnyddio'r traethau.

ffynhonnell y llun, RNLI

"Da ni eisiau i bobl fwynhau eu hunain - dyna'r neges gyntaf," meddai.

"Ond wrth fwynhau eu hunain mae eisiau iddyn nhw gymryd gofal, a defnyddio synnwyr cyffredin. Tydi nofio yn y môr ddim fel nofio mewn pwll nofio.

"Mae eisiau bod yn ymwybodol o lanw a thrai, ac wrth gwrs os ydych chi'n byw yng nghanolbarth Lloegr neu rhywle felly yn bell o'r môr, da chi ddim yn mynd i sylweddoli fod y llanw'n dod i mewn ddwy waith y diwrnod ag yn dod allan yr un fath.

"Dydi pobl ddim yn sylweddoli'n aml iawn am y peryglon a ddim yn chwilio am y rhybuddion.

"Os oes ganddo chi achubwyr bywyd ar y traeth ac mae ganddyn nhw faneri sy'n dynodi os ydi hi'n saff neu beidio - yna mae isho nofio rhwng y fflagiau hynny.

"Ond wrth gwrs gall achubwyr bywyd ond edrych ar ôl tameidiau cymharol fychan o draeth."