Carcharu dyn am werthu lluniau anweddus o blant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae dyn o Lanelli wedi cael ei garcharu am 15 mis ar ôl ei gael yn euog o werthu lluniau anweddus o blant.

Fe glywodd y llys nad oedd gan Jake Cannon ddiddordeb yn y lluniau ei hun, ac mai eu gwerthu i bedoffiliaid am arian oedd ei fwriad.

Daeth yr heddlu o hyd i 1,974 o ddelweddau anweddus ar dri chyfrifiadur, 55 ohonyn nhw'n dangos trais difrifol.

Yn ôl arbenigwr cyfrifiadurol oedd yn gweithio i'r heddlu, roedd rhai o'r delweddau ymysg y gwaethaf yr oedd erioed wedi'i weld.

Fe gyfaddefodd Mr Cannon, 22, yn euog i fod â lluniau anweddus o blant yn ei feddiant, ac o'u dosbarthu.

Dywedodd mewn cyfweliadau â'r heddlu ei fod wedi bod yn cyfnewid lluniau anweddus o blant - gan gynnwys rhai ohono ei hun - ers ei fod yn 13 oed, a'i fod wedi ceisio gwneud arian allan o ddosbarthu lluniau yn ddiweddar ar ôl mynd i ddyledion.

Cafodd gorchymyn atal niwed rhywiol ei gyflwyno yn erbyn Mr Cannon yn cyfyngu ei gysylltiad â chyfrifiaduron a phlant, ac fe orchmynnwyd iddo gofrestru fel troseddwr rhyw am y deng mlynedd nesaf.