50 o swyddogion yn ymladd tân mewn warws ger Castell-nedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Katy Huggins
disgrifiad o’r llunSwyddogion yn ceisio dod â'r tân dan reolaeth

Mae hanner cant o swyddogion tân wedi cael eu galw i ddigwyddiad mewn parc busnes ger Castell-nedd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru bod y tân wedi llosgi drwy do adeilad, a bod mwg yn codi i'r awyr.

Ychwanegodd y gwasanaeth bod tair uned gyfagos mewn perygl o gwympo, ac y gallai'r fflamau ymledu i adeiladau eraill ym Mharc Busnes D'Arcy, Llandarcy.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw am 10:10 y bore i'r warws, ac fe ddywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân eu bod wedi "rhoi gwybod i Network Rail, gan fod mwg yn symud tuag at y brif linell reilffordd".

Mae Network Rail wedi dweud fod bynnag nad oes unrhyw wasanaethau wedi cael eu heffeithio ar hyn o bryd.

Mae criwiau wedi cael eu hanfon o Dreforys, Port Talbot, Canol Abertawe a Gorllewin Abertawe, ac mae timau arbenigol hefyd wedi cael eu galw o Rydaman, Llanelli a Chaerfyrddin.

Bydd dau griw yn parhau ar y safle dros nos.