Brexit: Bygythiad i ddyfodol y Cynulliad medd AC Llafur

Cyhoeddwyd

Fe allai'r anhapusrwydd â gwleidyddion a welwyd yn ystod y refferendwm ar Ewrop fygwth dyfodol y Cynulliad, yn ôl un AC Llafur.

Rhybuddiodd Jeremy Miles y gallai'r un bobl oedd wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd droi yn erbyn datganoli yng Nghymru.

Daw ei sylwadau yn dilyn rhai tebyg gan un o gyn-ymgeiswyr ac ynghynghorwyr y blaid, David Taylor.

Roedd mwyafrif o etholwyr Cymru wedi pleidleisio o blaid Brexit ym mis Mehefin, er i bob un o brif bleidiau Cymru, ag eithrio UKIP, ymgyrchu dros Aros.

"Fe fydd pobl wedi ffurfio barn mai dod allan o'r UE yw'r ateb i lawer o bethau maen nhw'n flin neu'n poeni yn eu cylch," meddai AC Castell-nedd. "Ond nid felly y bydd hi.

"Felly fe fydd y dadrithiad rydyn ni wedi'i weld gyda gwleidyddion, yn deillio o benderfyniad Brexit, fe allai fod llawer yn waeth mewn pum mlynedd."

Ychwanegodd y gallai hynny fod yn "fygythiad i fodolaeth" y Cynulliad mewn blynyddoedd i ddod.

Yn ôl yr AC UKIP Mark Reckless, mae canlyniad y refferendwm wedi bod yn "sioc... i'r sefydliad genedlaetholgar meddal ym Mae Caerdydd".

"Dwi ddim yn meddwl y gallen nhw ddweud yn iawn bellach eu bod nhw'n siarad dros y bobl a dros Gymru ar y mater yma," meddai.

Fe gytunodd yr AC dros Ddwyrain De Cymru y gallai cefnogaeth i ddatganoli bylu yn sgil hynny, ond y byddai modd ei osgoi petai Aelodau Cynulliad yn "gwneud ein gwaith yn iawn" a pheidio â threulio cymaint o amser yn trafod mwy o ddatganoli.

Straeon perthnasol