Plaid yn galw i atal uno dwy gymdeithas dai

Cyhoeddwyd

Mae Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi'r gorau i broses a allai arwain at uno dwy gymdeithas dai - gan gyfeirio at wrthdaro buddiannau posibl.

Yn gynharach yr wythnos hon fe bleidleisiodd rhanddeiliaid cymdeithas dai Cantref, i uno â Wales and West, ond mae Plaid Cymru yn galw ar y llywodraeth i ystyried opsiynau eraill.

Mae'r Aelod Cynulliad, Adam Price, yn gofyn a ddylai aelod o fwrdd Wales and West fod wedi bod yn rhan o ymchwiliad i waith Cantref y llynedd.

Un o'r bobl oedd yn ymwneud â'r ymchwiliad hwnnw, oedd Mark Glinwood, a oedd yn gweithio i'r ymgynghoriaeth reoli, Campbell Tickell. Ym mis Mehefin y llynedd, penodwyd Mr Glinwood i fwrdd Wales and West.

Mr Price yn dweud bod y sefyllfa sydd wedi arwain at yr uno yn annerbyniol.

"Mae'r wybodaeth yma, sef fod aelod o'r tîm a gynhaliodd yr ymchwiliad... nawr yn aelod o fwrdd y Gymdeithas sy'n mynd i elwa.... mae hynny'n amlwg yn gwrthdaro buddiannau, mae'n tanseilio cywirdeb y broses ac mae angen iddo ddod i ben ac i edrych ar opsiynau eraill," meddai.

Disgrifiad o’r llun, Mae Adam Price yn anhapus â'r sefyllfa

Mewn ymateb dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi rhoi caniatâd i fwrdd Tai Cantref i fwrw ymlaen â throsglwyddiad o ymrwymiadau i gymdeithas tai Wales and West yn amodol ar gymeradwyaeth rheoleiddio - a'u bod yn ymwybodol bod Mr Glinwood wedi datgan diddordeb cyn gynted ag y cynigwyd uno.

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Wales & West: "Mae'r ymchwiliad statudol, a gynhaliwyd yn 2015, yn canolbwyntio ar y broses o reoli a llywodraethu Tai Cantref yn unig, a hynny ymhell cyn unrhyw gynnig arfaethedig i uno.

"Ni ddechreuodd Wales & West drafodaethau gydag aelodau'r Bwrdd am yr uno tan ddiwedd mis Mawrth 2016. Fe ddaru Mark Glinwood ddatgan y gwrthdaro buddiannau posibl yn syth ar ôl gweithio i Campbell Tickell, a oedd yn ymwneud â'r ymchwiliad statudol a ni chymerodd ran mewn unrhyw drafodaethau oedd yn ymwneud â'r uno arfaethedig."

Mae BBC Cymru wedi ceisio cysylltu â Mark Glinwood yn uniongyrchol, ond nid ydynt wedi llwyddo i siarad ag ef hyd yma.

Mae Cantref yn dweud bod yr uno â Wales and West yn debygol o ddigwydd ddiwedd mis Medi.