BT yn ceisio cau 76 o flychau ffôn yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
phone boxes

Mae BT wedi ysgrifennu at ddau gyngor i ofyn am gael gwared ar 76 o flychau ffôn.

Dywedodd y cwmni eu bod yn credu nad oes angen y ffonau, yng Nghastell-nedd Port Talbot a Chasnewydd mwyach, ond mae angen caniatâd yr awdurdod lleol i gael gwared arnynt.

Mae maer Castell-nedd, John Warman, wedi cyhuddo BT o beidio â bodloni eu rhwymedigaethau a chyfrifoldebau cymdeithasol.

Dywedodd y byddai cael gwared ar 53 o flychau ffôn yn yr ardal yn effeithio ar bobl sydd ar incwm isel, a'r rhai nad oes ganddynt ffôn yn eu cartref.

Dywedodd llefarydd ar ran BT: "Ni fydd yr un o'r ffonau talu hyn yn cael eu tynnu heb ganiatâd yr awdurdod lleol... mae unrhyw benderfyniad i gael gwared ar unrhyw ffonau talu yn cael eu gwneud wrth lynnu'n gaeth at ganllawiau Ofcom."

Ychwanegodd y llefarydd fod y defnydd o ffonau talu wedi gostwng dros 90% yn y 10 mlynedd diwethaf, a daw y cais fel rhan o gynllun i gael gwared ar ffonau talu sydd ddim eu hangen mwyach.

Disgrifiodd Mr Warman y cynnig fel "sioc" a dywedodd y byddai cael gwared arnynt yn "ynysu rhai pobl yn ein cymunedau".