Ysgol Glantaf yn cyrraedd rownd derfynol cwpan rygbi 13

Cyhoeddwyd

Mae ysgol uwchradd o Gaerdydd wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol Pencampwriaeth Rygbi 13 Ysgolion Prydain am yr ail flwyddyn yn olynol.

Nid yn unig eu bod wedi cyrraedd y rownd derfynol unwaith eto, ond fe fydd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn wynebu'r un gwrthwynebwyr.

Bydd bechgyn Glantaf yn dychwelyd i Lundain ddydd Gwener i wynebu Ysgol Wade Deacon o Widnes unwaith eto, gyda'r gobaith o efelychu llwyddiant y llynedd gyda buddugoliaeth arall.

Wembley oedd lleoliad y fuddugoliaeth honno o 40-6, ond yn Richmond y bydd y timau'n chwarae eleni.

Roedd rhaid i fechgyn Glantaf ennill cyfres o gemau i gyrraedd y rownd derfynol, gan gynnwys yn erbyn tîm o Ysgol y Strade, Llanelli.

Yr un garfan

Yn ôl eu hathro a'u hyfforddwr, Rhydian Garner, mae'r tîm yn barod ar gyfer y diwrnod mawr, ac ychydig o newid yn unig sydd i'r garfan wnaeth chwarae yn Wembley y llynedd.

"Mae gennym ddau asgellwr ers blwyddyn diwethaf, oni bai am hynny byddwn yn dewis o'r un garfan ag y llynedd," meddai.

"Roeddem yn hyfforddi tan ddiwedd tymor yr haf ac yn ail-ddechrau ddydd Sul ar ôl tair wythnos i ffwrdd. Mae bob amser yn beth anodd i gael tîm llawn yn hyfforddi yn ystod gwyliau ysgol.

Er y fuddugoliaeth y llynedd, dywedodd bod y tîm wedi gwella a "newid ein tactegau er mwyn bod yn fwy annisgwyl".

"Aeth popeth o'n plaid ni'r llynedd, hyd yn oed pan naethon nhw sgorio cais, oherwydd setlon ni i lawr a chwarae mewn steil, ac fe gadwon ni fynd tan y diwedd.

"Ennill neu golli, byddem yn cerdded o gwmpas Stadiwm Wembley cyn rownd derfynol y Challenge Cup rhwng Hull FC a Warringon Wolves ddydd Sadwrn, ond yn amlwg carwn ni fod yno fel pencampwyr."