Creu dros 20 o swyddi newydd yng Nghaernarfon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Allied Bakeries

Bydd mwy na 20 o swyddi yn cael eu creu yng Ngwynedd wrth i gwmni becws agor safle newydd yng Nghaernarfon.

Mae Coultons Bread Ltd o Lerpwl yn cynllunio i gael uned ar stad ddiwydiannol Cibyn yn y dref erbyn mis Tachwedd.

Bydd y cwmni yn dosbarthu bara sy'n cael ei greu Allied Bakeries i archfarchnadoedd a siopau eraill ar draws y gogledd o Abersoch i'r Rhyl.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Coultons, Howard Hunter bod y busnes wedi datblygu "partneriaeth strategol" gyda Allied.

Maen nhw'n creu cynnyrch sy'n dod o dan enw Kingsmill, Sunblest, Allinson a Burgen.

'Enw da'

"Rydym wedi sefydlu cynllun busnes gyda Allied dros y tair blynedd diwethaf gyda'n chwe safle presennol ac yn falch iawn o fod wedi adeiladu enw da ar gyfer effeithlonrwydd gweithredol a gwasanaeth gwych i'n cwsmeriaid," meddai Mr Hunter.

Bydd y cwmni yn cyflogi 15 o yrrwr i ddechrau, gyda thîm o o leiaf chwech yn ystod y nos yn paratoi'r cynnyrch.

"Rydym yn creu o leiaf 20 o swyddi," ychwanegodd Mr Hunter: "Y nod yw dechrau recriwtio yng nghanol mis Hydref fel bod staff yn gallu dysgu am y ffordd y rydym yn gweithredu, gan gynnwys y llwybrau [i yrwyr].

"Rydym yna'n cynllunio i ddarparu'r cynnyrch o ganol mis Tachwedd."

Bydd newidiadau i'r safle yn Cibyn yn cael ei wneud gan y cwmni er mwyn i gerbydau ei chael hi'n haws cyrraedd yno.

Cafodd Coulton's Bread Ltd ei sefydlu yn 1987 ac mae ganddyn nhw safleoedd yng ngogledd a gogledd orllewin Lloegr.