Cau drysau llysoedd Dolgellau am y tro olaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Keith Evans/Geograph
Disgrifiad o’r llun, Cafodd adeilad Llys Ynadon Dolgellau ei adeiladu yn 1825 am swm o £3,000

Mae llysoedd barn Dolgellau wedi cau eu drysau am y tro olaf heddiw.

Fe benderfynodd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn gynharach eleni y byddai Llys y Goron a Llys Ynadon yn dref yn cau.

Dywedodd y gweinidog cyfiawnder bryd hynny, Michael Gove, bod llai o lysoedd am fod gan y system "gormod o gapasiti".

Ond yn ôl cyn-aelod seneddol dros ardal Dolgellau, mae cau'r llysoedd yn "benderfyniad cywilyddus".

Mae'r newyddion yn golygu nad oes 'na lysoedd barn bellach yn yr hen Sir Feirionnydd, nac yn etholaeth Dwyfor-Meirionnydd.

'Cywilyddus'

Bu lleihad yn nifer yr achosion yn Nolgellau yn y blynyddoedd diwethaf, gyda llysoedd yn y Wyddgrug yn cymryd cyfrifoldeb am droseddau moduro yng ngogledd Cymru.

Wrth ymateb gau ei lys lleol, dywedodd y bargyfreithiwr a'r cyn-aelod seneddol, Elfyn Llwyd:

"Mae'n gywilyddus o benderfyniad, ac mae'n nacâu unrhyw syniad o gyfiawnder lleol.

"Gallai olygu oriau ac oriau o deithio i Gaernarfon. Gallai olygu hefyd y byddai amddiffynyddion a thystion yn teithio gyda'i gilydd, sy'n tanseilio hygrededd y system ac yn achosi anawsterau difrifol."

Ychwanegodd: "Mae'n ddigon hawdd iddyn nhw gyfiawnhau'r penderfyniad. Y tric y maen nhw wedi'i ddefnyddio ydi symud achosion o Ddolgellau - yr un peth a ddigwyddodd efo Pwllheli."

Llysoedd i gau

Mae Dolgellau ar restr o 10 canolfan droseddol mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn am eu cau. Y gweddill ydi:

  • Llys Ynadon Prestatyn.
  • Llys y Goron ac Ynadon Dolgellau;
  • Llys Ynadon Caergybi;
  • Llys Sifil a Theulu Llangefni;
  • Llysoedd y Gyfraith, Aberhonddu;
  • Llysoedd y Gyfraith, Pen-y-Bont ar Ogwr;
  • Llysoedd Sifil a Theulu, Castell Nedd a Phort Talbot;
  • Llys Ynadon Pontypridd;
  • Canolfan Tribiwnlys a Gwrandawiadau Wrecsam (Rhyd Brychdyn).