AS o blaid Brexit yn cefnogi 'rhyddid i symud' yn Ewrop

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae David Davies yn gadeirydd ar y Pwyllgor Dethol Materion Cymreig

Mae Aelod Seneddol o Gymru wnaeth ymgyrchu dros Brexit wedi cefnogi'r syniad o roi "rhyddid i symud o ryw fath" i wledydd presennol yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ôl y Ceidwadwr, David Davies, mae'r system honno "mwy na thebyg yn gywir".

Ond mynnodd AS Mynwy y dylai mewnfudwyr o'r UE stopio gael "budd-daliadau a thai cyngor".

Fe ddywedodd yr Arglwydd Hain, llywydd ymgyrch Llafur Cymru i aros yn yr UE, bod ymgyrchwyr Vote Leave wedi twyllo'r cyhoedd drwy "gefnu ar eu haddewidion" i leihau mewnfudo.

Roedd rhan helaeth o'r drafodaeth cyn y refferendwm fis Mehefin wedi canolbwyntio ar fewnfudo a system rhyddid i weithwyr symud o fewn yr UE.

Roedd ymgyrch Vote Leave wedi galw ar bleidleiswyr i "gymryd rheolaeth yn ôl" dros ffiniau, gan gefnogi system bwyntiau ar gyfer mewnfudwyr debyg i honno yn Awstralia.

disgrifiad o’r llunBu'r Arglwydd Hain (chwith eithaf) yn ymgyrchu gyda rhai o aelodau blaenllaw eraill Llafur yng Nghymru i aros yn yr Undeb Ewropeaidd

Mewn cyfweliad ar raglen Good Morning Wales, dywedodd Mr Davies: "Dydyn ni methu gwneud unrhywbeth am fewnfudo o fewn yr Undeb Ewropeaidd tan bod ni'n gadael."

"Hyd yn oed bryd hynny rwy'n credu ein bod am sicrhau rhyw fath o drefn i roi rhyddid i symud i wledydd sydd eisoes yn yr UE, ac rwy'n credu bod hynny mwy na thebyg yn gywir."

'Stopio budd-daliadau'

Ond ychwanegodd ei fod am weld newid yn y budd-daliadau y mae mewnfudwyr yn gallu eu hawlio.

"Rwy'n credu y dylen ni stopio darparu budd-daliadau a thai cyngor i bobl sydd yn yr UE.

"Rwy'n credu bod disgwyl i unrhyw un sy'n dod yma i weithio ac fe ddylai fod yn glir bod cyfrifoldeb arnyn nhw i ffeindio gwaith.

"Dydw i ddim yn credu ei fod yn iawn rhoi'r un hawliau i bobl sy'n dod o wledydd eraill yn yr UE a phobl gafodd eu geni a'u magu ym Mhrydain."

'Cywilyddus'

Dywedodd yr Arglwydd Hain bod sylwadau Mr Davies yn dangos bod yr ymgyrch i adael yr UE wedi dweud celwydd wrth y cyhoedd.

"Mae hyn yn cadarnhau bod arweinwyr yr ymgyrch Gadael wedi twyllo pleidleiswyr," meddai.

"Roedd bob person y siaradais i efo nhw ar y stryd yn meddwl y byddai ymgyrch Vote Leave yn lleihau neu'n rhoi terfyn ar fewnfudo, ac roedd yr ymgychwyr yn annog y gred honno.

"Roedd e'n ganolog i'w llwyddiant.

"Mae'n gwbl gywilyddus ac yn warthus eu bod cefnu ar eu haddewidion."