Herwgipio: Arestio dyn o Gaerdydd yn Yr Almaen

Cyhoeddwyd

Mae dyn 60 oed o Gaerdydd wedi cael ei arestio yn Yr Almaen ar amheuaeth o gynllwynio i herwgipio.

Dywedodd Heddlu Gwent bod y dyn wedi'i arestio yn ninas Hamburg ar 12 Awst, ac y bydd yn cael ei estraddodi i'r DU.

Credir mai'r dyn dan sylw ydi Thomas Doran, sydd yn cael ei erlyn gan yr heddlu fel rhan o Ymgyrch Imperial Heddlu Gwent - ymchwiliad i droseddau difrifol yn erbyn oedolion bregus.

Ychwanegodd yr heddlu y gall y broses estraddodi gymryd hyd at chwe wythnos.