Lansio ymgynghoriad ar ddyfodol ffermio yn dilyn Brexit

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn gofyn am farn pobl ynglŷn â sut i gefnogi'r diwydiant amaeth yng Nghymru yn sgil Brexit.

Dywedodd y Pwyllgor Materion Gwledig y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd ysgogi'r newid mwyaf mewn 40 mlynedd yn y diwydiant.

Ar hyn o bryd mae ffermwyr Cymru'n derbyn £250miliwn y flwyddyn mewn cymorthdaliadau o'r UE, yn ogystal â £500m dros chwe blynedd ar gyfer datblygu cefn gwlad.

Mae undeb yr NFU eisoes wedi lansio ymgynghoriad ymysg eu haelodau eu hunain, gan ddweud y dylai gadael Ewrop "ysgogi uchelgais newydd" ymysg ffermwyr.

Dywedodd AC UKIP Mark Reckless, cadeirydd y pwyllgor, y byddai'n "gyfle i ailstrwythuro polisiau amaethyddol a chefn gwlad... yn arbennig ar gyfer anghenion Cymru.

Mae disgwyl i'r ymgynghoriad holi:

  • Beth mae pobl am ei weld o ganlyniad i bolisïau ffermio;
  • Pa wersi y mae modd eu dysgu o bolisïau'r presennol a'r gorffennol, yng Nghymru a thu hwnt;
  • A ddylai Cymru dorri ei chwys ei hun neu rannu polisi cyffredinol â gweddill y DU.

"Wrth lunio polisïau newydd, mae angen i'r canlyniadau ar gyfer pobl Cymru gael eu hesbonio a'u deall yn glir," ychwanegodd Mr Reckless.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol