Chris Coleman yn gresynu anaf diweddaraf Aaron Ramsey

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ramsey oedd un o sêr y tîm yn ystod Euro 2016

Mae rheolwr Cymru Chris Coleman wedi dweud y byddai wedi bod modd osgoi anaf diweddaraf Aaron Ramsey.

Chafodd Ramsey ddim ei enwi yn y garfan ar gyfer gêm gyntaf y tîm yn ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd 2018 am iddo anafu llinyn y gâr yn chwarae dros Arsenal.

Dywedodd Coleman ei fod wedi "synnu" bod y chwaraewr canol cae wedi cael ei ddewis dros ei glwb ar ddechrau'r tymor, ag yntau wedi dychwelyd yn hwyrach na'r rhan fwyaf yn dilyn Euro 2016.

Cafodd rheolwr Cymru hefyd ei holi gan y wasg ynglŷn â'r posibilrwydd o atgyfodi tîm pêl-droed Prydeinig ar gyfer Gemau Olympaidd 2020, gyda Coleman yn wfftio'r syniad.

'Siomedig'

Wrth drafod anaf Ramsey, un o sêr y tîm yn ystod Euro 2016, fe awgrymodd Coleman y gallai Arsenal fod wedi gwneud mwy i edrych ar ôl ffitrwydd y chwaraewr.

"Mae'n siomedig ei fod e wedi anafu. Allai e fod wedi cael ei osgoi? O bosib, gallai," meddai Coleman.

"Roedden ni i gyd yn disgwyl iddo [fethu dechrau'r tymor]. Felly dw i ddim yn siŵr beth ddigwyddodd rhwng hynny a phan gamodd e i'r cae.

"Yn amlwg dim ond Arsenal all ateb hynny. Dw i'n meddwl bod pob un wedi edrych ar [dîm Arsenal yng ngêm agoriadol y tymor] a synnu ei fod wedi dechrau. Dw i'n meddwl bod Aaron wedi dweud ei hun [yn Ffrainc] nad oedd yn disgwyl gwneud."

Na i Dîm GB

Mynnodd Coleman hefyd nad oedd yn cytuno ag awgrymiadau y dylai tîm pêl-droed Prydeinig gael ei ffurfio eto ar gyfer Gemau Olympaidd nesaf yn Tokyo, fel y cafodd ei sefydlu ar gyfer gemau Llundain yn 2012.

"I ni, na. Dw i ddim yn cytuno â hynny," meddai'r rheolwr.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pum Cymro eu dewis yn nhîm GB ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain yn 2012

"Unrhyw beth allai beryglu beth sydd gennym ni yma, beth rydyn ni wedi'i adeiladu yma, fydden ni ddim o blaid hynny. Rydyn ni wastad wedi bod o'r farn nad ydyn ni'n cytuno a hynny, a dyw hynny heb newid.

"Pam ddylen ni ddweud 'iawn, cewch [a'n chwaraewyr]', a gwybod mai dim ond dau neu dri o'n rhai ni fydden nhw'n eu dewis?

"Dylai gael ei alw'n dîm Olympaidd Lloegr, achos dyna fyddai e mewn gwirionedd. Ond fe wnawn nhw ddewis a dethol [Gareth] Bale neu Rambo [Aaron Ramsey] falle. Pam ddylen ni eu rhoi nhw lan, gadael iddyn nhw gymryd y gorau allan ohonyn nhw ac yna'u taflu nhw nôl i ni pan 'dych chi wedi gorffen gyda nhw?

"Dw i ddim yn meddwl bod hynny'n deg o gwbl. Dw i'n meddwl eu bod nhw'n chwarae digon o bêl-droed."