Cwest: Dynes wedi disgyn i'w marwolaeth ar fynydd Tryfan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Terry Hughes/Geograph

Mae cwest wedi clywed sut y bu i gerddwraig brofiadol farw wrth chwilio am lwybr diogel oddi ar fynydd Tryfan yn Eryri.

Penderfynodd Jane Wilson a'i gŵr Gary, o Stockport, beidio â cherdded i gopa'r mynydd ar y daith ar 25 Mawrth eleni.

Defnyddiodd Mr Wilson ei ffôn symudol i'w cyfeirio oddi ar y mynydd, ac fe aeth y ddau ar draws wyneb gorllewinol Tryfan cyn i Mrs Wilson ddisgyn 30 troedfedd oddi ar glogwyn.

Cofnododd y crwner achos o farwolaeth ddamweiniol.

Clywodd y gwrandawiad fod Mrs Wilson, oedd yn llyfrgellydd ym Mhrifysgol Manceinion, wedi torri ei phenglog a dioddef anafiadau difrifol eraill wrth ddisgyn.

Datganiad

Mewn datganiad i John Gittins, y crwner ar gyfer dwyrain gogledd Cymru a'r canolbarth, dywedodd Mr Wilson fod ei wraig wedi mynd ychydig o'i flaen i edrych am lwybr i lawr y mynydd.

"Fe wnes i ofyn 'Ydi o'n OK? Ydi o'n ddiogel?' ac fe ddywedon ni y bydde ni'n mynd dim ond os oedd ein dau yn cytuno," meddai.

Pan sylweddolodd fod ei wraig wedi disgyn, fe ddringodd i safle diogel gan alw am gymorth.

Cafodd ei gludo i lecyn diogel gan aelodau Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen, cyn i'r aelodau ddarganfod corff ei wraig.

Dywedodd arweinydd y tîm, y Ditectif Gwnstabl Tim Bird wrth y cwest: "Roedd newid eu llwybr yn ymgais i groesi'r wyneb gorllewinol ag osgoi'r copa.

"Fe fyddai wedi bod yn well i fynd yn ôl y ffordd yr oedden nhw wedi dod neu fynd i'r grib ogleddol, ond yn anffodus mae'n debyg eu bod wedi gweld y llwybr troed a dod i'r casgliad mai dyna oedd y ffordd."

Clywodd y cwest fod Mrs Wilson yn ddynes iach, ac roedd hi a'i gŵr wedi bod yn mynydda a cherdded ers chwe blynedd.