Ymddiheuriad cyngor tref am gasglu arian April Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed-Powys

Mae cynghorwyr tref wedi ymddiheuro am gasglu arian yn dilyn llofruddiaeth April Jones, ar ôl i adroddiad ddod i'r casgliad bod hynny y tu allan i'w pwerau.

Fe wnaeth Cyngor Tref Machynlleth gasglu £71,663 cyn ei ddosbarthu i achosion lleol.

Dywedodd archwilwyr, BDO, y dylai arian gan y cyhoedd fod wedi ei wrthod.

Fe wnaeth cynghorwyr amddiffyn eu penderfyniad mewn cyfarfod nos Fercher, gan ddweud ei fod yn sefyllfa "anarferol".

Dim pŵer

Roedd Y Plas, pencadlys y cyngor ym Machynlleth, yn ganolbwynt i'r ymgyrch chwilio am April ym mis Hydref 2012, ac roedd pobl yn awyddus i roi arian.

Dywedodd yr adroddiad: "Nid oedd gan y cyngor y pŵer i gasglu'r arian yma na chreu cyfrif banc i'w gadw, ond yn y pen draw nid oedden nhw'n bwriadu casglu'r arian, cafodd ei roi gan y cyhoedd.

"Pan ddaeth pobl i'r swyddfa i roi arian, ni ddylen nhw wedi ei dderbyn."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Roedd nifer o bobl yn awyddus i roi arian wrth i'r ymgyrch chwilio barhau o'r Plas ym Machynlleth

Dywedodd Gareth Jones, maer y dref ar y pryd, bod y cyngor yn derbyn argymhellion yr archwilydd, ond gofynnodd beth y dylai wedi digwydd.

"Beth nad yw'n [yr adroddiad] ddweud yw beth y dylwn ni wedi ei wneud ar y pryd a beth ddylai ddigwydd pe bai'n digwydd yn unman arall i gyngor tref arall.

"Dylai'r adroddiad ddweud beth y dylwn ni fod yn ei wneud pan oedd miloedd o bunnau yn y banc... Byddai dal yna rŵan."

'Anodd a thrawmatig'

Ychwanegodd Mr Jones bod camgymeriadau yn yr adroddiad, a dywedodd wrth BBC Cymru bod rhain yn cynnwys y datganiad bod yr arian wedi ei roi i gronfa gafodd ei sefydlu gan deulu April.

Dywedodd bod y cyngor wedi creu bwrdd o ymddiriedolwyr annibynnol oedd wedi penderfynu beth i'w wneud gyda'r arian.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Williams wrth y cyfarfod bod y cyfnod yn "anodd a thrawmatig" a'i fod yn cael trafferth gweld beth arall y gallai'r cyngor wneud.

Fe wnaeth Sylvia Rowlands, maer Machynlleth, ymddiheuro i bobl y dref ar ran y cyngor.

"Rydyn ni wedi derbyn yr argymhellion, rydyn ni wedi darllen yr adroddiad a rhoi trefn ar faterion. Rydyn ni'n ymddiheuro i bobl Machynlleth, ni wnaethon ni wneud hyn yn fwriadol."

Ond fe ddywedodd Gareth Jones mewn sylwadau pellach wrth raglen y Post Cyntaf BBC Radio Cymru nad oedd yn "derbyn y dylai'r cyngor fod yn ymddiheuro o gwbl" gan ei bod hi'n anodd gweld sut y gallen nhw fod wedi gweithredu'n wahanol.

Straeon perthnasol