Prifysgolion Cymru: 210 o staff yn ennill dros £100,000

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd y nifer fwyaf o staff yn ennill dros £100,000 ym Mhrifysgol Caerdydd

Cafodd 210 o staff prifysgolion Cymru gyflog o dros £100,000 y flwyddyn yn 2014/15 yn ôl adroddiad newydd ar gyflogau.

Daw'r ffigyrau o adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ar ôl i'r llywodraeth gomisiynu arolwg blynyddol o gyflogau arweinwyr prifysgolion.

Yn ôl yr adroddiad, cafodd saith o wyth is-ganghellor prifysgolion Cymru gyflog o dros £200,000 gan gynnwys cyfraniadau pensiwn.

Ond mae'r adroddiad yn pwysleisio bod cyflogau prifysgolion Cymru yn debyg i brifysgolion o faint a statws tebyg yn y DU.

Mae hefyd yn casglu bod prifysgolion Cymru mewn marchnad ryngwladol, a bod angen i gyflogau fod yn debyg i brifysgolion eraill os ydyn nhw am gystadlu a recriwtio'r unigolion gorau.

£288,000 y flwyddyn

Cafodd yr adroddiad ei ryddhau i BBC Cymru dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, ac mae'n ganlyniad i argymhelliad gan bwyllgor Cynulliad i gasglu gwybodaeth am gyflogau yn y sector cyhoeddus.

Mae'n dweud bod rhai is-gangellorion yng Nghymru yn cael cyflogau is na mewn prifysgolion dros y DU, a hynny ar ôl i'r cyn Ysgrifennydd Addysg rybuddio na fyddai modd i addysg uwch osgoi toriadau am byth.

Prifysgol Caerdydd oedd â'r nifer fwyaf o staff yn derbyn dros £100,000 - gyda 136.

Mae hynny'n rhoi'r brifysgol y tu allan i'r 10 uchaf o ran y nifer uchaf yn ennill dros £100,000, ond mae'n debyg i brifysgolion tebyg gydag ysgolion meddygol.

Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Colin O'Riordan yw'r pennaeth sy'n cael y cyflog uchaf yng Nghymru - cyflog o £288,000 gyda chyfraniadau pensiwn.

Mae hynny, a chyflogau'r is-gangellorion eraill, yn debyg i brifysgolion o faint tebyg yn Lloegr.

Penderfyniadau'n 'aneglur'

Ym mis Chwefror, fe wnaeth Undeb y Prifysgolion a Cholegau rybuddio bod cyflogau penaethiaid prifysgolion llawer yn uwch na staff eraill.

Yn 2014/15, roedd y cynnydd mwyaf i gyflog Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru - sef 8%.

Yn ôl adroddiad CCAUC, mae ei chyflog yn dal yn sylweddol is na swyddi tebyg mewn prifysgolion eraill.

Wrth ymateb, dywedodd yr undeb mai'r prif bryder oedd y gwahaniaeth rhwng cyflogau is-gangellorion a staff eraill.

Dywedodd llefarydd ei bod yn "aneglur" sut mae cyflogau i swyddi rheoli yn cael eu penderfynu, gan ychwanegu bod yr undeb yn galw am "fwy o dryloywder a chyfrifoldeb" ynghylch y penderfyniadau.

Ychwanegodd: "Gyda thoriadau a chynnydd mewn ffioedd dysgu, mae'n hynod bwysig bod pob ceiniog yn cael ei wario'n ddoeth, er budd pawb."