Oriel Glynn Vivian i agor wedi datblygiad pum mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Swansea council
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r oriel. Mae'r gwaith datblygu wedi bod yn parhau ers pum mlynedd

Bydd oriel gelf yn ne Cymru yn ailagor i'r cyhoedd ym mis Hydref yn dilyn cynllun ailddatblygu sydd wedi para ers pum mlynedd.

Mae estyniad wedi ei ychwanegu i oriel Glynn Vivian yn Abertawe fydd yn "uno'r adeiladau hanesyddol", ac mae storfa gelf hefyd wedi ei adeiladu.

Pan fydd yr oriel yn agor ar 15 Hydref bydd cyfleusterau newydd i gynnal darlithoedd ac arddangos casgliadau dros dro, a mynediad newydd.

Mae'r cynllun wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Abertawe, Cronfa Treftadaeth y Loteri a £3.8m o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, Phil George, bod yr oriel yn "leoliad allweddol yn ein rhwydwaith cenedlaethol o orielau" a bod y datblygiad yn "adlewyrchu ein huchelgais i ddarparu'r gorau mewn celf gweledol yng Nghymru".

Ffynhonnell y llun, Royal Collection Trust / (C) Her Majesty the Queen
Disgrifiad o’r llun,
Ymysg yr eitemau cyntaf i gael eu harddangos yn yr oriel fydd casgliad o luniau gan yr arlunydd Leonardo da Vinci