Cwmni gemau'n mynd i'r wal er derbyn grantiau gwerth £1.4m

Cyhoeddwyd

Mae cwmni gemau cyfrifiadurol gafodd dros £1.4m gan Lywodraeth Cymru wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ar ôl mynd i ddyledion mawr.

Mae tua 50 o bobl wedi colli eu swyddi gyda chwmni OysterWorld yn Nhrefforest ger Pontypridd. Roedd gan y cwmni ddyledion o dros £2m.

Fe groesawodd gweinidogion y newyddion fod y cwmni am ddod i Gymru yn 2013, yn hytrach na dewis lleoliad yng Nghanada.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod y ffigyrau diweddaraf, yn dangos fod cyfraddau goroesi cwmnïau sy'n derbyn cefnogaeth gan y llywodraeth yn uwch na'r gyfradd ar gyfartaledd yn y DU.

'Oedi'

Dywedodd cyn weithwyr wrth BBC Cymru fod oedi wedi bod mewn taliadau cyflog yn y misoedd diwethaf.

Dywedodd Andrew Tate ar ran y gweinyddwyr Kreston Reeves fod y cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ddydd Llun.

Ychwanegodd fod cyflogau rhai gweithwyr ddim wedi eu talu ar gyfer mis Gorffennaf a rhan o fis Mehefin, a bod gan y cwmni ddyledion o dros £2m.

"Rwy'n credu mai'r prif reswm pam fod y cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr oedd o achos problemau llif arian," meddai.

ffynhonnell y llun OysterWorld
disgrifiad o’r llunHysbyseb un o gemau OysterWorld

Dywedodd fod y gweinyddwyr yn cynnig cymorth i'r cyn weithwyr i dderbyn taliadau diswyddo statudol gan y llywodraeth.

Dywedodd un cyn uwchreolwr fod staff OysterWorld wedi eu galw i gyfarfod pan ddywedwyd fod y cwmni wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr wedi i gredudwyr preifat "dynnu'r plwg" ar y cwmni.

Ychwanegodd: "Fe gawson ni lwyth o gymorth a chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Rydyn ni'n credu eu bod wedi gwneud swydd wych. Does gan hyn ddim byd i'w wneud â nhw - mae hyn wedi dod ar ôl eu cymorth ariannol."

Grantiau

Rhwng 2013 a 2015, fe dderbyniodd y cwmni grantiau gwerth £1.4m gan Lywodraeth Cymru, gyda'r taliad olaf o £250,000 yn cael ei roi ym mis Awst 2015.

Dywedodd Neil McEvoy, aelod Cynulliad Canol De Cymru Plaid Cymru y byddai'n gofyn i Swyddfa Archwilio Cymru ymchwilio i amgylchiadau rhoi arian cyhoeddus i'r cwmni.

Fe honnodd fod gweinidogion Llafur yn "dosbarthu miliynau i gwmnïau, a'u hunig wybodaeth am Gymru yw pa mor hawdd yw manteisio ar Lywodraeth Cymru."

Cafodd OysterWorld ei ddisgrifio gan Lywodraeth Cymru fel cwmni o "bwys rhanbarthol". Mae'n debyg bod 70 yn gweithio i'r cwmni pan oedd yn ei anterth.

Pan gafodd y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru ag OysterWorld ei gyhoeddi, dywedodd rheolwr cysylltiadau'r cwmni, Tony Bailey fod cefnogaeth y llywodraeth wedi bod yn ffactor hanfodol yn y penderfyniad i ddod i Gymru.

Cefnogi staff

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'n ddrwg ganddom gylwed fod Oyster World Games wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.

"Gallwn gadarnhau fod y cwmni wedi derbyn grant gan Lywodraeth Cymru ar yr amod eu bod yn creu 60 o swyddi yng Nghymru ac fe gafodd y targed hwn ei gyrraedd a mwy.

"Rydym nawr yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr y cwmni i gefnogi staff sydd wedi colli eu gwaith.

"Mae'r sector gemau yng Nghymru yn tyfu ac rydym yn rhagweld y bydd y sgiliau a'r profiad sydd wedi ei ddatblygu gan staff OysterWorld Games yn ddeniadol i gwmnïau digidol eraill sydd wedi eu lleoli neu sy'n ystyried dod i Gymru.

"Hoffwn bwysleisio fod y ffigyrau diweddaraf yn dangos fod cyfraddau goroesi y cwmnïau yr ydym yn eu cenfogi'n uwch na'r gyfradd ar gyfartaledd yn y DU."