Twnnel Conwy wedi cau o achos 'methiannau' nos Fawrth

Cyhoeddwyd

Cafodd cannoedd o deithwyr eu dal mewn traffig ar ôl i dwnnel yr A55 o dan Afon Conwy gau am dros ddwy awr nos Fawrth o achos "methiannau yn y system".

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod ymchwiliad llawn yn cael ei gynnal i ddarganfod beth oedd yn gyfrifol am y broblem.

Roedd 'na giwio mawr tu allan i'r twnnel ac fe wnaeth rhai gyrwyr adael eu cerbydau.

Dywedodd Aelod Seneddol Gorllewin Clwyd, David Jones, sydd hefyd yn weinidog yn y broses Brexit: "Un o'r pethau cyntaf rydym angen ei wybod yw pa mor gyson a pha mor ddiweddar mae'r system yn cael ei harchwilio.

"Fe ddigwyddodd hyn ar un o'r cyfnodau prysuraf o'r dydd ar un o'r diwrnodau prysuraf o'r flwyddyn. Rydym angen gwybod os yw'r system yn addas i'w phwrpas."

Ymddiheuro

Dywedodd llefarydd ar ran asiantaeth Traffig Cymru, sydd dan ofal Llywodraeth Cymru, fod methiant sylweddol wedi digwydd yn y system sy'n rheoli awyru'r twnnel, y signalau ag arwyddion, a'r system fonitro a larymau.

O achos y gyfraith a threfn gweithredu'r twnnel, bu'n rhaid ei chau ar frys, meddai'r llefarydd.

Cafodd traffig ei ddargyfeirio gyda rhai cerbydau'n cael eu hebrwng yn araf drwy'r twnnel.

Ychwanegodd llefarydd Traffig Cymru: "Rhaid i iechyd a diogelwch fod yn flaenoriaeth ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw oedi a achoswyd.

"Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i ddarganfod pam wnaeth y system fethu ag i atal hyn rhag digwydd eto."