Ymgyrch arwyddion sgïo wedi marwolaeth mab yn Ffrainc

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae teulu bachgen saith oed o Bowys fu farw tra ar wyliau sgïo yn ymgyrchu i gael arwyddion gwell ar lethrau sgïo yn Ewrop.

Bu farw Carwyn Scott-Howell o Dal-y-bont ar Wysg ym Mhowys ar wyliau gyda'i deulu yn yr Alpau ym mis Ebrill 2015, wedi iddo ddisgyn 50m oddi ar glogwyn yn Flaine, Ffrainc.

Dywed ei fam Ceri Scott-Howell mai diffyg arwyddion ar y piste oedd ar fai am farwolaeth ei mab wedi iddo adael y llethr ar ddamwain.

"Rwy'n credu fod angen i bobl fod yn ymwybodol o hyn ac ni ddylai fyth ddigwydd eto," meddai.

Dywedodd Mrs Scott-Howell wrth raglen Jason Mohammad ar BBC Radio Wales fod Carwyn yn sgïwr profiadol am ei oed, ar ôl dechrau sgïo pan oedd yn dair oed.

Cafodd ei wahanu o'i deulu wedi iddo aros ar y llethr i helpu ei chwaer naw oed, Antonia, oedd wedi colli sgi.

ffynhonnell y llun, Llun teulu

"Doeddwn i ddim yn credu fod unrhyw beth i boeni amdano ar y pryd am fy mod yn credu ei fod yn ddiogel a bod arwyddion yno," meddai.

"Dim ond wedyn, pan nad oeddwn yn gallu dod o hyd iddo... a llwyddo i gael gafael ar sgiwyr oedd yn cael parti diwedd blwyddyn, yn syth ar ôl i mi ddweud wrthyn nhw roedden nhw'n gwybod lle'r oedd o.

"Roedden nhw'n adnabod yr ardal a dyma nhw'n galw am gymorth.

"Hyd yn oed croes syml, fe fyddai Carwyn yn gwybod na ddylai fynd yno.

"Nid yw ar fap, nid oed rhybudd perygl yno."

Disgrifiodd Mrs Scott-Howell ei mab fel bachgen "anturus" oedd yn "llawn bywyd" ar eu fferm deuluol.

"Mae'r anhawster bob yn ail diwrnod," ychwanegodd. "Mae'n anodd codi yn y bore ar y dyddiau pan nad oes ganddo chi neb ac mae eich ffrindiau wedi dychwelyd i'r gwaith, i'w bywydau.

"Mae rhan ohonoch chi ar goll. Mae 'na gymaint o golled ar ei ôl ymysg y teulu."