Goreuon Awst

  • Cyhoeddwyd
Uchafbwyntiau mis Awst

Daeth mis Awst 2016 â sawl digwyddiad cofiadwy i ni - o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy, i'r Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro.

Ond pa straeon neu erthyglau wnaeth gydio yn eich dychymyg chi? Dyma restr o eitemau mwyaf poblogaidd Cymru Fyw dros y bedair wythnos ddiwetha':

1. Yr Haf yn Eryri

Gyda'r haf yn prysur dirwyn i ben, lluniau hafaidd ein ffotografydd gwadd am fis Awst - sef Dafydd Em o Ddyffryn Nantlle - oedd darn mwyaf poblogaidd Cymru Fyw y mis hwn. Hawdd iawn gweld pam hefyd...

Ffynhonnell y llun, Dafydd Em
Disgrifiad o’r llun,
Adlewyrchiad Yr Wyddfa

2. Adrodd yn 99 oed

Cafodd calonnau'r Cymry eu cipio gan berfformiad bythgofiadwy Helena Jones, dysgwraig o Aberhonddu, a oedd yn cystadlu yn y llefaru unigol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cylch. Mae'r fideo ohoni ar Facebook wedi ei weld dros 75,000 o weithiau, a daeth hyd yn oed yn fwy drwodd i'r wefan i edrych ar y clip. Roedd Helena yn dathlu ei phenblwydd yn 100 oed ar 28 Awst.

3. Enw barddol

Roedd "teclyn arbennig" Cymru Fyw yn eich helpu i ddarganfod pa enw barddol ddylech chi ei fabwysiadu i ddathlu'r Eisteddfod Genedlaethol eleni. Fe ddaethoch i gymryd rhan yn yr hwyl yn eich miloedd. Profodd lluniau o'r wythnos yn Y Fenni i fod yn boblogaidd iawn hefyd.

4. Chwifio'r faner

Draw â ni at y Gemau Olympaidd ym Mrasil. Dyma berfformiad gorau Prydain yn y Gemau erioed ac fe chwaraeodd y Cymry eu rhan yn y llwyddiant. Ond bu llawer o bobl yn lleisio'u barn am ddiffyg presenoldeb y Ddraig Goch, gyda rhai ar gyfryngau cymdeithasol hyd yn oed yn honni i'r seiclwraig Becky James wrthod ei chwifio. Daeth cadarnhad wedyn gan gorff rheoli'r Gemau nad oedd gwaharddiad ar y Ddraig Goch.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y Cymro Owain Doull yn chwifio baner Jac yr Undeb ar ôl ennill medal aur yn Rio

5. Cwffio ar y cae

Cafodd chwaraewr pêl-droed ei gludo i'r 'sbyty ddydd Sadwrn 27 Awst ar ôl i gêm rhwng CPD Llanllyfni a Prestatyn Sports FC gael ei hatal yn dilyn ymladd rhwng y ddau dîm. Fe gadarnhaodd y ddau glwb hefyd bod un chwaraewr o glwb Prestatyn wedi cael ei arestio ar ôl i'r heddlu gael eu galw.

Y gorau o'r gweddill...

- Pa gerddoriaeth fyddech chi'n dymuno clywed yn eich hangladd? Dyma gwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn cyfres newydd o Er Cof a Chadw ar Radio Cymru. Y cyflwynydd Mari Lovgreen oedd y gwestai cyntaf i ddewis ei chwe chân, ac fe aeth y casgliad i lawr yn dda gyda darllenwyr Cymru Fyw.

- Roedd nifer fawr ohonoch yn awyddus i wybod am hanes un Cymro Cymraeg fu'n gweithio gyda'r Natsïaid. Cafodd Raymond David Hughes ei roi dan glo am fradwriaeth wedi iddo ddarlledu propaganda ar ran y Natsïaid yn Gymraeg yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn 1944.

- Doedd Steddfod Y Fenni ddim heb ei bynciau llosg eleni. O'r ffraeo am y rheol iaith, i ddirgelwch y 'gath fawr' yn y maes carafannau, roedd digon i gadw'r steddfodwyr yn ddiddyg...

Disgrifiad o’r llun,
Ai cath fawr fu'n cerdded o gwmpas maes carafannau'r Steddfod eleni?