Diwedd cyfnod i'r stryd fawr

Cyhoeddwyd

Bydd siopau BHS yn cau eu drysau am y tro olaf yng Nghaerdydd yr wythnos hon. Bydd cangen Heol y Frenhines, Caerdydd yn cau ar 24 Awst. Bydd y siop yn Abertawe yn cau ddiwedd yr wythnos.

Fel y gwelwch chi mae 'na nifer o enwau eraill cyfarwydd wedi diflannu dros y blynyddoedd diwethaf:

Ffynhonnell y llun, Graham Soult
Disgrifiad o’r llun,
BHS, Heol y Frenhines. Bydd holl siopau'r cwmni yn cau erbyn diwedd Awst 2016 wedi i'r perchnogion fynd i drafferthion ariannol.
Disgrifiad o’r llun,
Sawl mam yn y gorllewin gafodd ffrog ar gyfer priodas o siop BJ Jones, Llanbed?
Ffynhonnell y llun, Lyn Dafis
Disgrifiad o’r llun,
Dyma i chi Kwik Save yn Aberystwyth. Roedd gan y cwmni, gafodd ei sefydlu ym Mhrestatyn, sawl cangen ar hyd a lled Cymru
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun,
Siop bentref Llanfachraeth yn 1957
Disgrifiad o’r llun,
Siop David Evans, Abertawe, gafodd ei ddymchwel er mwyn gwneud lle i erddi'r castell
Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg, roedd siopau cigydd Dewhurst i'w gweld ar bob stryd fawr
Disgrifiad o’r llun,
'Castle Bakery' oedd yn gyfarwydd ar strydoedd trefi yn y gogledd tan yn ddiweddar
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun,
Garej Cambrian, Blaenau Ffestiniog yn 1959. Mae garej ar y safle hyd heddiw, ond mae'r hen adeilad crand yma wedi hen fynd
Disgrifiad o’r llun,
Cyn i setiau teledu fod mor rhad ag y maen nhw heddiw, roedd llogi un o'ch siop Granada lleol yn eithaf cyffredin
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun,
Hen siop nwy yn ardal Beddgelert, yn 1959. Sylwch ar yr hysbyseb ffilm â chysylltiad lleol yn y ffenestr
Ffynhonnell y llun, Lyn Dafis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cau siopau Woolworths, fel hon yn Aberystwyth, yn arwydd clir o broblemau siopau'r stryd fawr
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd siop ddillad Calders yng Nghaerdydd yn cael ei rhedeg am flynyddoedd gan deulu'r digrifwr Sacha Baron Cohen
Ffynhonnell y llun, Geoff Charles
Disgrifiad o’r llun,
Pobl yn ciwio tu fas i siop Littlewoods yn 1950. Mae'r cwmni bellach wedi symud y busnes ar-lein