Meddygfa yn Aberteifi i aros yn agored wedi'r cyfan

Cyhoeddwyd

Mae meddygfa yn Aberteifi wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i wasanaethu pobl yr ardal, er y pryderon fis diwethaf ei bod yn bwriadu dod â'i chytundeb gyda'r bwrdd iechyd lleol i ben.

Mae Meddygfa Ashleigh yn gwasanaethu tua 4,000 o gleifion.

Ond ym mis Gorffennaf, fe gyhoeddodd ei phenderfyniad i roi'r cytundeb yn ôl i Fwrdd Iechyd Hywel Dda, gan fod y meddygon teulu presennol yn rhoi'r gorau i'w gwaith a bod rheolwyr wedi methu â dod o hyd i feddygon newydd.

Fe gafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal yn Aberteifi i drafod pryderon pobl yr ardal yn dilyn y cyhoeddiad, ond bellach mae'r feddygfa'n dweud na fydd yn cau wedi'r cyfan.

Mewn datganiad ar ei thudalen Facebook, dywed y feddygfa: "Mae'n ryddhad gennym eich hysbysu fod y Bwrdd Iechyd heddiw wedi derbyn ein cais i beidio â rhoi'r gorau i'r gwasanaeth. Fe fydd Meddygfa Ashleigh yn parhau fel Meddygfa Ashleigh.

"Rydym wedi llwyddo i sicrhau meddyg dros dro, ac mae Dr Knight hefyd wedi penderfynu parhau i weithio yn dilyn ei ymddeoliad.

"Bydd hyn yn sicrhau cyfnod o sefydlogrwydd i'n caniatáu i recriwtio a denu meddygon newydd."