Carchar i gyn gynghorydd am 'secstio' merch 15 oed

  • Cyhoeddwyd
Steven David EvansFfynhonnell y llun, Lee Day/ The Western Telegraph
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Steven David Evans ei garcharu am 16 mis am anfon negeseuon testun anweddus dienw

Mae cyn aelod o gyngor tref Hwlffordd wedi ei garcharu am anfon negeseuon testun anweddus i ferch 15 oed.

Cyfaddefodd Stephen David Evans, 57 oed, - a enillodd isetholiad yn 2010 - iddo anfon cyfres o negeseuon, heb ddatgelu pwy oedd e.

Ond aeth y ferch ati i ymchwilio pwy oedd â'r rhif, a chafodd yr heddlu eu galw.

Cafodd dwy o'r negeseuon eu hanfon cyn ei phen-blwydd yn 16 oed a chyfaddefodd Evans i ddau gyhuddiad o annog plentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol.

Mae Evans o Slade Park yn y dre' wedi ei garcharu am 16 mis.

Awgrymu cwrdd

Dywedodd Robin Rouch ar ran yr erlyniad wrth Lys y Goron Abertawe fod rhagor o negeseuon wedi eu hanfon, gan gynnwys un oedd yn awgrymu y dylai'r ddau gwrdd, ond nad oedd gan y ferch syniad pwy oedd yn eu hanfon.

Dywedodd Mr Rouch fod y negeseuon wedi parhau tan y mis Mai canlynol, ond erbyn hynny, roedd y ferch yn 16 oed ac felly doedden nhw ddim yn cael eu cyfri'n droseddau.

Wedi i'r awdurdodau ddod o hyd i Evans a'i arestio, cafodd ei gyfrifiadur ei archwilio gan arbenigwyr, ac fe ddaeth i'r amlwg ei fod wedi bod yn ymchwilio i hanes y ferch ar y we.

Dywedodd Mr Rouch fod y negeseuon wedi effeithio cymaint ar y ferch, fel na lwyddodd i gael y graddau yr oedd disgwyl iddi eu cael yn ei harholiadau.

'Cywilydd mawr'

Dywedodd Jim Davis, oedd yn cynrychioli Evans, ei fod wedi bod yn wirfoddolwr ac yn ddyfarnwr pêl-droed adnabyddus yn ogystal â bod yn gynghorwr, a'i fod teimlo cywilydd mawr.

Dywedodd y barnwr Peter Heywood y byddai'n methu yn y dyletswyddau petai'n penderfynu peidio â charcharu Evans ar unwaith.

"Fe wnaethoch chi ddifetha ei bywyd yn ystod blwyddyn ysgol bwysig", ychwanegodd.

Bydd enw Evans yn cael ei gynnwys ar restr troseddwr rhyw yr heddlu am 10 mlynedd, a phan fydd yn cael ei ryddhau o'r carchar bydd wedi ei wahardd rhag gweithio gyda phlant.

Cyflwynodd y Barnwr Heywood orchymyn hefyd yn gwahardd Evans rhag cysylltu â'r ferch "er mwyn rhoi tawelwch meddwl iddi".