Mwy nag erioed yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwers Gymraeg mewn ysgol ym Mhatagonia

Mae'r adroddiad diweddaraf ar Brosiect yr Iaith Gymraeg ym Mhatagonia yn dangos bod y nifer y dysgwyr Cymraeg yn y rhanbarth yn parhau i gynyddu.

Mewn datganiad, dywedodd British Council Cymru fod cyfanswm o 1220 o Batagoniaid yn dysgu Cymraeg yn 2015 o'i gymharu â 1174 yn 2014 - y nifer uchaf o ddysgwyr ers dechrau'r prosiect yn 1997 gyda 537 o ddysgwyr.

Mae Adroddiad Monitro Blynyddol Prosiect yr Iaith Gymraeg 2015, sy'n cael ei redeg gan British Council Cymru, hefyd yn nodi bod nifer y gwersi Cymraeg yn y rhanbarth wedi cynyddu i 104, o'i gymharu â 90 yn 2014, 83 yn 2013 a 79 yn 2012.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr British Council Cymru: "Yn ogystal â pharhau i reoli'r Prosiect ar ran Llywodraeth Cymru yn 2015, fe wnaethom hefyd gydlynu Patagonia 150, sef y dathliadau i nodi 150 o flynyddoedd ers i'r ymsefydlwyr cyntaf o Gymru gyrraedd Patagonia.

"Adeiladwyd cysylltiadau newydd rhwng sefydliadau yng Nghymru a Patagonia. Ar ôl blwyddyn lwyddiannus o ddigwyddiadau rydym yn falch fod yr adroddiad yn dangos bod y gwaith o ddiogelu dyfodol yr iaith Gymraeg yn y Wladfa yn gryfach nag erioed."

Disgrifiad o’r llun,
Clare Vaughan, cydlynydd dysgu ym Mhatagonia.

Dywedodd Clare Vaughan, cydlynydd dysgu sydd wedi'i lleoli ym Mhatagonia: "Cyn i'r flwyddyn ddechrau fe wnaethom drafod y dathliadau i nodi'r ymsefydlwyr cyntaf gyrraedd Patagonia, ond nid oeddem yn disgwyl blwyddyn mor brysur o waith a gweithgareddau.

"Mae wedi bod yn wych cael croesawu gymaint o bobl i'r cymunedau yma ac rwy'n gobeithio y cafodd pawb a fu'n ymweld â ni deimlo'r wefr o gael siarad iaith eu hunain a hynny mor bell o adref.

"Roedd y flwyddyn yn bwysig iawn i adfywiad yr iaith a'r diwylliant yn y Wladfa, ac rydym wir yn gobeithio y cafodd y dathliadau yr un math o effaith ar ein hymwelwyr."

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dathliadau eu cynnal yn 2015 i nodi 150 ers sefydlu'r wladfa.

Dywedodd Rhisiart Arwel, monitor academaidd y prosiect: "Mae'r ffaith fod y Prosiect yn parhau i ddenu dysgwyr Cymraeg ar ôl bron i 20 mlynedd yn arwydd glir bod aelodau'r Wladfa yn dal i deimlo cysylltiad cryf â'r iaith.

"Yn ogystal â'r cynnydd yn nifer y dysgwyr, gwelwyd cannoedd o bobl leol yn cymryd rhan yn nathliadau Patagonia 150 yn 2015.

"Fe wnaethom hefyd ddathlu agoriad adeilad newydd Ysgol Gymraeg y Gaiman ac agoriad ysgol newydd yn Nhrevelin, Ysgol y Cwm."

Bydd blwyddyn nesaf yn nodi 20 mlynedd ers dechrau Prosiect yr Iaith Gymraeg.