Dosbarthiadau hunanamddiffyn i Fwslemiaid yn Abertawe

Cyhoeddwyd

Mae dosbarthiadau hunanamddiffyn wedi cael eu lansio yn Abertawe ar gyfer Mwslemiaid a grwpiau ethnig eraill sy'n bryderus am droseddau casineb.

Yn ôl Cyngor Cydraddoldeb Hil Bae Abertawe cafodd wyth achos ei adrodd yn yr ardal ym mis Mehefin o'i gymharu ag un yr un cyfnod y llynedd.

Ond mae ffigyrau Heddlu De Cymru ar gyfer y rhanbarth cyfan yn dangos gostyngiad o 113 o fis Mehefin 2015 i 104 ym mis Mehefin eleni.

Mae prif weithredwr y mudiad, Taha Idris, yn dweud mai bwriad y dosbarthiadau yw helpu pobl mewn sefyllfaoedd anodd.

Mae'n credu nad yw llawer o'r achosion yn cael eu hadrodd i'r heddlu gan fod pobl yn gyndyn i wneud hynny.

"Mae wyau yn cael eu taflu ar ffenestri pobl, baw ci yn cael ei adael tu allan i ddrysau tai," meddai. "Mae'r math yna o beth yn digwydd yn eithaf aml."

Disgrifiad o’r llun,
Bwriad y dosbarthiadau yw helpu pobl mewn sefyllfaoedd anodd, meddai Taha Idris

Bwriad y dosbarthiadau hunanamddiffyn i ddynion a merched yw helpu osgoi sefyllfaoedd yn hytrach na gwneud pethau'n waeth, ychwanegodd Mr Idris.

"Roedd pobl yn dod atom ni i ddweud o ran hyder, o ran mynd allan a chymryd rhan mewn dyletswyddau cyffredin dinesig, roedd pobl yn teimlo'n llawer mwy swil.

"Oherwydd y ffordd maen nhw'n gwisgo, neu'r ffordd maen nhw'n siarad, maen nhw'n wynebu aflonyddwch.

"Bydd hyn yn galluogi pobl i fynd allan gan fwynhau bywyd fel mae disgwyl iddyn nhw gael gwneud."

'Cynnydd'

Dywedodd un o'r hyfforddwyr, Mohammed Akbor, bod ei deulu wedi cael ei effeithio.

"Rydym yn teimlo dros y blynyddoedd diwethaf, ac ar ôl Brexit, bod hiliaeth tuag at y gymuned Fwslemaidd wedi cynyddu," meddai.

"Mae rhai aelodau o fy nheulu wedi cael eu cam-drin yn hiliol ar lafar yn ddiweddar.

"Roedd yn eithaf creulon... gan ddweud wrthyn nhw i fynd yn ôl i'w gwlad eu hunain. Bu fy mhlant yno ar y pryd ac roeddwn nhw'n eithaf gofidus."