Jones yn 'flin' wedi awgrymiadau ar ddyfodol staff

Cyhoeddwyd

Mae Carwyn Jones yn "eithriadol o flin" am awgrymiadau ar ddyfodol staff y blaid Lafur yng Nghymru, meddai ei lefarydd.

Dywedodd y Prif Weinidog y byddai unrhyw ymyrraeth gyda'r ffordd mae'r blaid yn cael ei rhedeg yng Nghymru yn "hollol annerbyniol".

Daeth ei sylwadau yn dilyn stori wnaeth ymddangos ar wefan WalesOnline yn gynharach yn yr wythnos.

Roedd honno'n awgrymu y byddai dau aelod o staff y blaid yng Nghymru yn cael eu diswyddo pe byddai Jeremy Corbyn yn cael ei ailethol yn arweinydd.

Yn ogystal, mae'r cyn weinidog addysg a gwasanaethau cyhoeddus, Leighton Andrews, wedi dyfalu y bydd Mr Jones yn cefnogi Owen Smith yn y ras.

Dywedodd llefarydd ar ran y Prif Weinidog: "Mae Carwyn wedi bod yn glir na fydd yn cefnogi unrhyw ymgeisydd yn gyhoeddus - mae wedi glynu at hynny mewn etholiadau arweinyddiaeth yn y gorffennol, gan egluro'r rhesymau pam ar nifer o achlysuron gwahanol.

"Fodd bynnag, mae'n gywir i ddweud ei fod yn eithriadol o flin am y briffio yn erbyn staff Llafur Cymru. Dyma unigolion teyrngar, ymroddedig sy'n gweithio'n galed ac sy'n ddiweddar wedi helpu i herio'r holl ddisgwyliadau gyda buddugoliaeth glir arall i Lafur Cymru yn etholiadau'r Cynulliad.

"Mae Carwyn yn glir iawn bod unrhyw ymyrraeth gyda'r ffordd mae Llafur Cymru yn cael ei rhedeg yn hollol annerbyniol, a bydd yn ysgrifennu at y ddau ymgeisydd yn y ras gan ofyn am eu cefnogaeth gyhoeddus i staff Llafur."

Daeth y datganiad ar ran y Prif Weinidog yn dilyn sylwadau gan Mr Andrews ar raglen Good Morning Wales Radio Wales.

Dywedodd: "Mae'n rhaid bod Carwyn Jones yn gandryll am yr awgrymiadau, yr awgrymiadau gan gefnogwyr Corbyn yn erbyn staff blaenllaw o Lafur Cymru'r wythnos hon.

"Mae staff Llafur Cymru wedi darparu dwy fuddugoliaeth i Carwyn Jones, ac fe allai dim ond dychmygu pa mor flin fydd e yn dilyn y briffio sydd wedi bod yn awgrymu y dylid cael gwared â nhw."

Dyw Mr Andrews, sy'n cefnogi Mr Smith, "ddim yn credu bod Carwyn am ddatgan yn gyhoeddus ei fod yn gefnogwr o Jeremy Corbyn".

Ychwanegodd: "Rwy'n dychmygu, dwi ddim yn gwybod, dyw e heb ddweud wrtha i, ond byddwn yn dychmygu y bydd yn pleidleisio dros Owen Smith."

Ond dywedodd y byddai wedi "synnu" pe bai Mr Jones yn cyhoeddi pwy y byddai'n cefnogi yn y ras i arwain y blaid Lafur.

"Rwy'n credu os bydd Jeremy Corbyn yn ennill eto, ni fydd y blaid Lafur yn ennill etholiad cyffredinol am 15, efallai 20 mlynedd," meddai Mr Andrews.