Criw yn torri record byd am y sgrym rygbi mwyaf erioed

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, @mediamayhemtv/@steady_hawk/Twitter
disgrifiad o’r llunSgrym mwya'r byd o'r awyr

Mae criw o chwaraewyr rygbi wedi llwyddo i dorri'r record byd am y sgrym rygbi mewn digwyddiad yng Nghaerdydd brynhawn dydd Mercher.

Daeth 1,297 o bobl at ei gilydd ar Gaeau'r Brifysgol yn Llanrhymni a threchu'r record flaenorol o 1,198.

ffynhonnell y llun, Ronald Grant
disgrifiad o’r llunCynrychiolydd ar ran y chwaraewyr rygbi yn derbyn tystysgrif gan feirniad y Guinness World Record am dorri'r record byd am y sgrym rygbi mwyaf.

Y dyfarnwr rygbi bydenwog o Fynyddcerrig yn Sir Gaerfyrddin, Nigel Owens, oedd yn goruchwylio'r sgrym.

Yn dilyn yr orchest, derbyniodd Owens hefyd dlws gan feirniaid y Guinness World Record am ddyfarnu'r nifer mwyaf o gemau rhyngwladol.

disgrifiad o’r llunY dyfarnwr Nigel Owens yn derbyn tlws am ddyfarnu'r nifer mwyaf o gemau rhyngwladol.

Wrth dderbyn y tlws, dywedodd Owens: "Mae'n amlwg yn fraint ac yn anrhydedd i fod yn y Guinness World Records.

"Wnes i ddim dyfarnu er mwyn derbyn unrhyw wobrau, fe ddechreuais ddyfarnu am fy mod i'n mwynhau'r gêm.

"Pan fydd pobl yn ceisio torri record mae'n her. Ond mae dyfarnu yn her yn ei hun."

Gŵyl y to hŷn

Roedd y digwyddiad yn rhan o Ŵyl Rygbi'r Byd, y Golden Oldies, sefydliad sy'n ceisio creu cyfleoedd i bobl dros 35 gymryd rhan yn eu hoff chwaraeon.

Dyma'r tro cyntaf i'r ŵyl, sydd yn para wythnos, ddod i Gymru ers iddi gael ei sefydlu yn 1979.

Mae'r Golden Oldies yn cydweithio gyda thua 50 o wirfoddolwyr o glybiau rygbi lleol, ac mae pobl ar draws y byd, gan gynnwys timau o Awstralia a Siapan, yn cymryd rhan.

Dywedodd trefnydd yr ŵyl, Paul Guest: "Dyma'r tro cyntaf i Ŵyl Rygbi'r Byd y Golden Oldies ddod i Gymru, ac ry' ni eisiau dangos i Gymru beth ydi'r Golden Oldies - a'n hethos, sef hwyl, cyfeillgarwch a brawdoliaeth.

"Tipyn o hwyl ydi'r ymgais i dorri'r record, ond mae 'na elfen ddifrifol hefyd. Ry' ni eisiau dangos bod clybiau rygbi angen pobl dros 35 i oroesi.

"Mae'r Golden Oldies yn enfawr yn Hemisffer y De, ac mae'n bryd i Undeb Rygbi Cymru ddeall bod angen cadw'r bobl yma er mwyn cynnal y gêm a gwneud iddi dyfu."

Ymhlith y rhai oedd yn cymryd rhan yn yr ymgais i dorri record oedd Nerys Wyn Davies.

Mae Nerys, sy'n 48 oed, hefyd yn chwarae ei gêm gyntaf gyda Chlwb Rygbi Merched Cymry Caerdydd yn yr ŵyl ddydd Gwener, tîm newydd sydd wedi cael ei sefydlu yn y misoedd diwethaf.

Mae'n dweud ei bod wedi cyfarfod pobl o bob oed sydd yn cymryd rhan, gan gynnwys dyn 84 oed o Sydney.

disgrifiad o’r llunDydd Sul mi oedd parêd yng Nghaerdydd gyda phobl mewn amryw o wisgoedd

Dywedodd: "Achos bod yr oedran mor amrywiol, mae gyda ti gategorïau gwahanol lle mae chwaraewyr yn gwisgo gwahanol liw siorts.

"So siorts coch, ti gallu taclo rhywun ar ei traed ond ti ddim yn cael gwthio nhw i'r llawr, siorts porffor ti ddim yn cael taclo nhw ond maen nhw'n cael rhedeg hyn a hyn cyn bod ti yn gallu stopio nhw. Wedyn siorts melyn, ti ddim yn cael twtshiad rheina o gwbl."

Does yna neb yn cadw sgôr, am mai'r ethos yw bod pawb yn mwynhau, ac mae timau wedi bod yn rhoi anrhegion i'w gilydd.

"Highlightyr wythnos hyd yn hyn i fi oedd, dath y boi bach yma o Japan lan aton ni a nath e ddechrau canu Calon Lan yn Gymraeg ac odd llais pert gyda fe. So nathon ni gyd joinio mewn!"

ffynhonnell y llun, Wales News Service
ffynhonnell y llun, Wales News Service
ffynhonnell y llun, Wales News Service